bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

***

 

TÍNG KU TRM TH́NG

(Thn mến gi Qu Hương v Đng Bo Vit Nam, mi la tui ti qu nh - Ring l li tm tnh đau thương gi cc đng vin tiến b đ v đang cảm th́y xt xa cho hin ti, tương lai dn tc)

Tu chiếm bin, Nam Quan v Bn Gic
Chi
ếm Trường Sa v chiếm c Hong Sa
Đng ! Tu xm lăng, nh
ưng ai mi mc ?
Ai đ bn đi lnh th
, sơn h ???

Ai đ ct giang san m đi ly
Sng đ
n, xe tăng, đi bc ca Tu ?
Đ
bn dn mnh, tht xương nt by ...
R
i v tay cười "đi thng" mng nhau ???

Ai đ thy dn nước mnh đnh c
Trn bi
n mnh m Tu cng giết đi
L
i lm ngơ, d mu loang bin c
Khng nhc, khng đau, chng dm ni g !?

Ai đ chia đi dng sng Bến Hi
Đ
Bc - Nam nút l đng nhn nhau ...
H
i Tết Mu Thn, ai gy oan tri
Đ
vn linh hn nc n hờn đau ???

T quc Vit Nam, ai gy mu la
Vng, t
ng vng, ai bn giết lương dn ?
Đ
bn đường, m nm, thn xc ra
V con th
ơ nhay v m lm dn ....

Ai đ đm v đp m, m st
H
a tin nhm vo bui ch đang đng ?
Tr
ường hc, nh thương  ai lm đ nt ?
Ai đ nghi
ến tan mu tht Lc Hng ???

Bnh Gi, Khe Sanh, Pleiku, Đng Thp
An L
c, H Lo, ai tn cng ai ?
Ai c
ướp min Nam ? Nhn Quyn ai đp ?
X
ương mu Rng Tin ai ph, ai hoi ??

L chnh đng!  Đn Nga -Tu, đng giết
Dn Vi
t Nam, bao triu chết căm hn ...
Nh
ưng đng vn m la, h đon ḱt
N
a thế k ri, ming lưỡi đng trơn ...

Khng th na ! Hi ton dn nước Vit !
Đ
ứng vng ln, ta dng mt cao tro !!!
S
ng tht lng mnh, sng cho oanh lit
Khi ph
c giang sơn, gii cu đng bo !!!

Đng cn đ, dn ta cn thng kh
Cn cơ nguy đng bn trn sơn h !!!
V chnh nghĩa, xin di
t tr cng đ
Ko mt ngy Bc thuc chng cn xa !!!

Ng Minh Hằng

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003