báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Việt Nam - Từ Yên

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 ***

 

ĐÔI LI TÂM S

(Chân thành gi đến các đng viên, nhng người Cng  Sn tiến b. Riêng là li tâm t́nh, thiết tha gi đến Quân Đi, Công An, các ngành, các cp. Hi tt c anh ch em trong và ngoài nước, xin v́ lương tâm, v́ công chính, v́ quê hương và dân tc VN đă qúa đau thương mà giúp ph biến rng răi li tâm s này đến thân nhân, bng hu trong cộng quyền tại VN. Xin nhn nơi đây ḷng biết ơn ca tác gi.)

 

́y chục năm ri, anh ơi, nh́n li
Anh th
y nước ḿnh ti nghip không anh ?
Nhng người dân hin sng trong qun qui
Đ
t T, quê Cha, đng xé tan tành !
*
Đ
t nước Vit là ca người dân Vit
Do Ông Cha g
y dng t bao đi
B
ng xương máu, t́nh yêu, bng tâm huyết
B
ng t hào t thu mi nm nôi
*
Tr
i bn ngàn năm anh hùng lit n
Các triu vua Đinh-Lư- Nguyn-Lê-Trn
Phá T
ng, b́nh Chiêm, thơm lng quc s
Kiến to sơn hà, mnh nước, an dân
*
Mà nay đ
ng, bn người vô nhân tính
Ch gii gian ngoa, tham ác, bo tàn
Na thế k hơn, thiêu bao triu lính
Ly máu dân đen cng c ngai vàng !
*
Đ
ng m la dân, cho dân vào mng
Gi
nghĩa gi nhân : đui gic, gi nhà
Đ
thc hin cuc xâm lăng tàn khc
̀i bán Tây Nguyên, Nam, Gic, Hoàng Sa
*
N
ếu tháng Tư đng đng gieo thù hn
Đ
ng tù đy, đng giết hi dân Nam
Mà hoà hp hai min khi thng nht
Gom nhân tài th́ bi
ết my v vang !
*
Th́ đâu có nhà tù trên toàn qu
c
Có m
người tù chết rt cô đơn
Có ch
ết âm thm rng sâu cu nước
Và ch
ết vượt biên, tc tưởi căm hn !
*
Anh th
y đó, ngay như anh, b đi
Đ
ng nhn tâm la t bui đu tiên
Đng khai thác t́nh yêu quê sôi ni
Đánh M
, đánh Tây, giành li ch quyn ...
*
Tây - M
đi ri, đi anh vn kh
Riêng đng tuyt vi nhung gm, đế vương
Đ
t nước Vit Nam máu xương anh đ
Đng ct dâng Tàu. Hi có bt lương ???
*
Đ
ng xua anh vào Trường Sơn nguy him
"Gi
i phóng min Nam" cu giúp dân hin
Nay đ
ng bán dân làm bi, làm điếm
Xu
t cng hàng người : Ph n, tr em !
*
Băng ho
i tn cùng, nh́n kia, xă hi
Tu
i tr ăn chơi, điên lon mê cung
Đ
o đc tan tành, bê tha, ti li
Ch
ng thiết tha ǵ dân tc quê hương
*
Xă h
i thế, c đà này, anh nghĩ
Trong t
ương lai, đt nước s v đâu ?
R
ường ct quc gia cn trang sĩ khí
Hay cn tên nhim đc đ muôn mu ?
*
Đ
ng s na, anh ơi, cn phân bit
Anh ph
c v ǵ ? Đng, hoc quê hương
Anh yêu chi ? giang s
ơn hay ch nghĩa
Đ
ng thành tâm hay phn bi, lt lường ???
*
́y chục năm, các anh đau đă đ
Đng yếu hèn, can đm, đng vùng lên !
Hăy cm súng dp tan by dă thú
Đ cu quê hương dân tc ba min !
*
Dũng c
m lên nào, công an, quân đi
Quê h
ương ḿnh, vinh - nhc s do anh
Ba m
ươi lăm năm, đng không sám hi
Đ
ng đng nh́n, xin viết nhé, s xanh !
*
B
n phn các anh: ra hn dân tc
B
ng lương tâm, bng khi óc con người
Không cho phép đ
ng kia, loài sâu đc
Gi
ết sch chi non, n biếc anh ơi !!

Ngô Minh Hng 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003