bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

 

***  

 

 ***DNG TM HUY
RING CHO NH
NG  BN TI VIT NAM

(Vi tt c lng ngưỡng phc, Dng Tm Huyết ny xin gi vcc em sinh vin hc sinh ti Vit Nam, v yu t quc, cc em đ ho hng đng ln  hin ngang như Ph Đng đ biu tnh H Ni đi Hong Sa trong thng 12/2007. 

 
Đ
ng knh gi cc  đng vin , cng an v qun đi, nhng người bao lu nay tn ty hy sinh nghĩ rng v dn v nước m khng biết đng li dng chnh lng yu nước y đ lm cng c vi mc đch duy nht l cng c cho mt chế đ đng tr, phi nhn, đc ti, phn dn, bn nước. V s mt cn ca qu hương VN chng ta, xin cc bn vui lng chuyn v VN cho anh em bng hu ca cc bn. tc ga xin biết ơn.)


Em thn mến, nhng người em Ph Đng
Nh
ng Duy Tn,Trn Quc Ton, Trưng Vương
Em n
i ha sơn, em dng bin sng
Em đ
ng ln đi lnh hi, bin cương

*

Em đng ln bng can trường, bt khut
B
i qu hương nc n tiếng căm hn
B
i xương mu ng Cha nay b mt
Em th
y m la, tủi nhc no hơn !
                          *
Xin ng
ưỡng phc em, nhng người tui tr
V m
ng qu xut hin nhng anh hng
Khng ch
u yếu hn, du mnh nh b
Em vng ln, ng
o ngh dng Quang Trung 
                         * 
Hnh
nh y l thing ling  thng đip
Em g
i đi loan bo khp hoàn cu
Tu
i tr Vit Nam gh vai trch nhim
B
i ging ni t quc qu hn đau 
                          *
Nh
ưng em b đng đc ti chn bước
B
ng  cng an, bng cm st, nh giam
Đ
che đy nhng hnh vi bn nước
Qu
n đo Hong - Trường, Bn Gic, Nam Quan !!!
                          *
S
vic y hn vang ngn cu hi
Đ
ng c thương dn ??? c qu sơn h ???
N
ếu yu nước, sao đng khng chng chi
M đ
ng nhn Tu chiếm đo Hong Sa ?
                          *
S
tht em ơi, Tu khng xm chiếm
Chnh đ
ng m thm ct đt đi trao
L
y vũ kh đng giết người dn Vit
C
ướp min Nam gy xương trng, mu đo
                          *
Ph
n bi ton dn, em ơi, l đng!
N
a thế k hơn mu ngp ba min
Đ
ng dm nước vo ti tăm su thm
Nm dn lnh vo đy v
c oan khin 
                          *
Th em nh, dng tri tim , kh
i c
Sng su
t, cng tm, nhn din quc th
Khng cho php b
n người kia, Vit cng
L
a m như ngy khng chiến ma Thu ! 
                          *
Đ
t nước Vit Nam no ring ca đng
M c
a chung, dn tc Vit Nam ta
Đ
ng dm t quyn ct, chia, đi chc
T
i y ty tri, khng th no tha !!
                          *
H
i nhng sinh vin, hc sinh yu nước
T
quc ch em quang phc ci b
Dn t
c mong em Tin Nhn ni bước
L
ch s cn em xa sch vết nhơ  ...
                          *
H
i nhng đng vin, cng an, qun đi
B
đng la v yu nước thương dn
Đ đ
ến lc vng ln m qut khi
Di
t bo quyn, chung sc dng ma xun !
                          *
Đem đ
t nước tr v cho dn tc
Đem huy hong  r
c r tr non sng
Đem nhn b
n, t do cho ni ging
Đem vinh quang cho con L
c chu Hng !!!
                          *
Đy, chn th
t, thơ ti, dng tm huyết
G
i đng vin cc cp, gi v em 
Trang hng s
đang ch, xin  viết tiếp
Đ
mun sau khng nhc bi ươn hn  !

 
Ng Minh H
ng

2008

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003