bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***   


HY THC DY,  HI VIT NAM...THC DY !!!

(Thn mến gi nhng người con ca M Vit Nam - mi la tui, mi thnh phn - nhng người c tm cao,  ch c, khng ngi ngn gian kh, sn sng đng ln đp li sng ni vi tt c lng yu nước chn thnh và nḥn định trắng đen.) 

*

Hy thc dy hi trai hng gi đm
D
y m xem hoa n trng hon cu
Xem b
o cha cng ngai vng vn nt
Khi ton dn đon k
ết đng cng nhau

*

Dy m xem cuc hoa li, cch mng
b
t đu t mt mt hng rong
T
nhng người dn tay khng sng đn
T
mt quc gia quyết ch, chung lng

*

H đ đng ln ph tan xing ngc
p v đc ti, hung c, bt lương
L
y li t do, dit tr tn đc
Cho hoa li r
c r sc qu hương

*

Cnh hoa y đ thơm lng thế gii
Hnh
nh qut cường, bt khut vang xa
H
i Vit Nam! sao cn ch, cn đi ...
Th
c dy đi no, dũng cm xng pha !

*

Hy thc dy!... Hi Vit Nam ...Thc dy !!!
Th
c dy m đi Quan - Gic - Hong Sa ...
V
n mnh qu hương trong tay ta đy
Ging tr
ng Din Hng, ni bước ng cha

*

Hy thc dy, đng ươn hn, khiếp nhược
ng cha ta mun tr
ước đ kiu hng
G
i nhau nh, gp tay vo đi cuc
ng ln no ...ta ph nt cm gng !!!

*

y l lc, l gi ta hnh đng
ng đ qua đi cơ hi ngn vng
Hy th
c dy m dt trn gic mng
H
i nhng người con ca M Vit Nam !!! 

Ng Minh Hng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003