bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***   ANH HI LNG ĐI ....

 

(Li tm tnh chn tht gi đến anh b đi cc cp, cc ban ngnh đang phc v trong gung my CSVN hoc phc vin, c tư tưởng tiến b, c lng yu nước, đ băn khoăn trước tương lai dn tc khi đứng m và đặt vòng tang tưởng nịm bằng những nhánh lá rừng dưới chn nhng ct mc mi, ăn su vo t gii nước mnh H Giang, Mng Ci. Như th́, chắc hẳn anh đã nhn ra mnh ch l cng c ca đng CSVN nhưng cn s hi, chưa dm mnh dn đng v pha đng bo.)


Đă
̣t nhánh lá rừng dưới cy mc mi
Anh nghĩ g, c t
i, c hn đau ?
y, đt qu ta đng đi cho Tu
ng di gt dn, ph đi mc cũ

*

Anh c biết đng lừa anh đủ thứ ?

Như đưa anh vo xm lược min Nam
M d
i anh rng "gii phng" vinh quang
Di
t M - Ngy cho ho bnh, no đ

*

Cướp min Nam ri cc anh thy ch
Chng ti c c
n anh gii phng đu ! 
N
ếu Hin Lương anh chng ln qua cu
Th ti s
ng đi an lnh hnh phc

*

Anh gii phng hay xua dn vo ngc ...
M
y chc năm ri, s tht, thy chưa ?
ng bp la anh, đng sng dư tha
Nh
ưng anh c g khng hay vn thiếu ?

*

ng nh lu, đi xe bc triu
ng gi ngn hng bao t đ la
V
đng kim cương gm vc ngc ng
Con c
a đng ra nước ngoi du hc

*

Cn anh th sao? thiếu rau, thiếu thc
D
u c ngy anh vt v chy quanh
Ng
ười v yếu đau thiếu thuc, chưa lnh
Th
ng Vit con Nam đi cơm, kht sa

*

C đng l anh chng no tng b
No
m ch l cc loi cng an 
No
m ch by bn chc bun quan
L lũ đ
ng, cướp dn tng nghĩa sng ?

*

L bn cm đu, l qun tn đc
T
nh đi anh, v vi nước dn mnh
mun đi anh khng b dn khinh
Nh
ư dn đ ght khinh loi bo ngược

*

Hy quay sng bn vo by bn nước
B
n vo loi c th giết dn ta
ng bn dn lnh đi đo Hong Sa
i B
n Gic, Nam Quan, đi chnh nghĩa !

*

ng bo đnh dn v anh đnh thế
Nghĩa l anh ph
n li nước dn ri
Anh l chanh v đ
ng vt m thi
Chanh h
ết nước đng quăng ngay ci v !

*
C
t mc anh m, i hnh nh đ
Anh r
t yu thương lnh th, sơn h
Xin v ngy m
t nước chng cn xa
M hy cng dn tr
loi bn nước

*

Nếu ch chng Tu th khng đ được
V ch thi, đ
ng tr n Tu m
ng n ca Tu t t đ la
N
sng đn ngy min Nam xm lược ...

*
Ph
i gii đng anh ơi m cu nước !
B
i đng cn, dn nước s tiu tan 
V chnh thn anh cũng ch
ng an ton 
V v
i đng anh ch l cng c !

*

Li ni tht nếu lm anh tư l
Anh h
i lng đi xem đng khng no !?

Ng Minh Hng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003