bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***  

 

ĐÃ C̀M BÚT ...

̣(Rằng ta đã nguỵn với lòng

Khng ai làm bút ta cong được nào !!!)

Người xưa dạy...
Đa
̃ c̀m bút phải giữ lòng chn tḥt
Đ
̉ làm chi ? đ̉ tải đạo vào đời !
Ring Vi
̣t Nam từ sau ngày nước ḿt
Thi
̀ bút kia là súng, lẽ thường thi !

*

Vì trách nhịm của con dn nước Vịt
Khng th
̉ làm ngơ nhìn c̣ng bạo tàn
Vi
̀ c̣ng dã man, đ̀ng bào c̣ng gít
Vi
̀ c̣ng gian hùng, c̣ng bán giang san !!!

*

Đã c̀m bút phải nói lời trung thực
Khi th
́y dn đau, mịng bịt, tay còng
Du
̀ c̣ng trả thù, x ta đáy vực
Cu
̃ng khng h̀ được đ̉ bút mình cong !

*

Nn ti vít, chẳng ngại mình vít dở
Khng sợ mịng đời yu ghét, khen ch
Ma
̀ ti vít, vít v̀ đìu th́ng kh̉
V̀ những oan hờn c̣ng tạo cho qu

*

V̀ những đau thương, b́t cng, tàn ác
Ma
̀ dn ti kh́n kh̉ tháng năm dài
V
̀ những trẻ thơ nhặt cơm trong rác
V
̀ ṃt gíng nòi đen t́i tương lai...

*

Ti phải vít, vít nhắn người đảm lược
Mong ho
̣ tìm nhau cứu ĺy sơn hà
Và ti vít cả cho bày bán nước
̀ng lưới Trời l̀ng ḷng sẽ khng tha !!!

*

Cho đám Vịt gian thừa hành nghị quýt
(Bo
̣n lãnh lương, ng̣m máu đ̉ phun người !)
"Chúng đã chửi đìu chúng làŕt tuỵt
Và làm đìu chúng chửi cũng cừ khi ..."

*

Chúng thay c̣ng bày ra trò phỉnh dụ
Ai lắc đ̀u, chúng xử kỉu Tăng Sm
Chu
́ng mún mọi người trở thành cng cụ
Và bịt mịng người đ̉ họ thành cm !

*

Chúng càng ác, ti càng nu sự tḥt
Nu nh
ững gian manh tàn đ̣c chúng làm
Đ
̉ tủi trẻ ngy thơ chưa tường ṭn
Tra
́nh xa loài ác qủy kẻo đời tan !!!

*

Đã c̀m bút ti nguỵn lòng chn tḥt
Vi
́t những lời bằng trí óc, lương tm
Mong lay d
̣y ṃt Vịt Nam b́t khút
D
̃u ĺi ti đi sỏi đá, thăng tr̀m ...

*

Ti chẳng ch́p những nhỏ nhen hìm tị
Mọi gièm pha ganh ghét bạn hay thù
Cõi nhn gian có ḿy người tri kỷ ???
D
ưới mặt trời, sự tḥt mới thin thu !!!

C̣ng ác th́, ai thương nòi xót nước
Xin cu
̀ng ti, ta típ sức dn mình
Đ
ường chính nghĩa cứ kin cường ta bước
Go
́p lòng thành, sng núi phải h̀i sinh !

Ng Minh Hằng

* Mượn ý của ṃt Vị trn dĩn Đàn.

 

http://www.baothamnhung.com/2016/10/bao-ang-noi-gi-ve-cuoc-bieu-tinh-ngay.html

https://danxuanson.blogspot.com/2016/10/bao-chi-quoc-doanh-truoc-noi-au-ong-loai.html

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003