bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

 

***


CHỌN ĐI !!!

 

Là tíng ku th́t thanh của kẹ̉ng lòng với qu hương, xin ćp bách gởi v̀ đ̀ng bào Vịt Nam mọi giới, mọi tủi và cũng xin những người yu nước típ tay ph̉ bín ṛng rãi cho. Tác giả chn thành ghi ơn.

 

Đ̀ng bàơi, ḿt nước r̀i ...
Chi
̉ vài năm nữa đ́y thi ńu mà
Chúng ta khng cứu nước ta
Quay đi, mă
̣c chuỵn sơn hà cho ai
Thi
̀ r̀i Tàu c̣ng ln ngai
Va
̀ r̀i Vịt c̣ng lạy dài Cḥt thi
N
́u như ngày ́y đ́n r̀i
Vi
̣t Nam và cả cục đời ta tiu
Th
ời gian lại chẳng còn nhìu
Co
́ hai năm đ̉ xoay chìu mà thi *
Ai ch
ưa th́y, hãy nhìn coi
Pha
̉i Tàu c̣ng ở khắp nơi nước mình?
Đ
ừng như đà đỉu, v tình
Cho ră
̀ng dn nước thanh bình, ́m no
Cho ră
̀ng đang śng tự do
Ch
ớ nghe phản đ̣ng vẽ trò đ́u tranh
Ha
̃y xin ṃt phút chn thành
Nhi
̀n ra th́ giới chung quanh xem nào
Xem ră
̀ng mình śng ra sao
Va
̀ xem đ́t nước đ̀ng bào ở đu
Nhi
̀n đi và hãy tỉnh mau
Th
ời gian ta chẳng còn lu nữa r̀i !
Hai năm ngă
́n ngủi mà thi
Se
̃ như Ty Tạng, như người Tn Cương !!!
N
́u khng dũng cảm ln đường
D
́n thn giải cứu qu hương nước nhà
Cứu người là cứu chính ta
Thi
̀ ta ḿt h́t sơn hà, hỡi ơi !
Chi
̉ còn hai năm nữa thi
C
̣ng kia bán nước ta r̀i, đứng ln !
C
̣ng g̀n năm trịu đảng vin
Ta chi
́n chục trịu, sức nghing bn nào???
Lo
̀ng dn b́t khút tự hào
Xe tăng, su
́ng đạn sẽ nhào h́t thi
Gi
́t dn nhóm nhỏ, d̃ r̀i
Nh
ưng khi cả trịu con người, dám khng ?
Tri
̣u người như thác ṃt dòng
Thi
̀ năm trịu đảng xúng lòng bỉn ngay !
Chi
́nh ta, ta phải đ̉i thay
Thi
̀ th́ giới mới típ tay giúp mình
Co
̀n ta hèn ýu, người khinh
Thi
̀ đừng mơ kẻ thương tình cứu ta
T
ự do khng phải món qùa
Ng
̀i xin r̀i đợi người mà đem cho !
Ma
̀ là tranh đ́u cam go
Ma
̀ là xương máu và do kin cường !

Đứng ln mà cứu qu hương
T
ự do, n ḷ, hai đường, chọn đi !!!

Ng Minh Hằng

* T nay đến năm 2020 cn c hơn hai năm. Năm 2020 l năm Vit cng giao nước Vit Nam cho Trung cng theo mt ước k kết gia Trung cng v Vit cng ngy 3 v 4 thng 9 năm 1990 ti hi ngh Thnh Đ, tnh T Xuyn. Trung cng.  Đến lc y, VN s ch cn l mt  thnh ph ca Tu v dn VN s bị Tàu chà đạp ging như dn Tn Cương, Ty Tng.

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003