bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***  

 

XIN CM ƠN

NHNG TRI TIM LN MN

 

(cm tác v mt chuyến viếng thăm nursing home.Ti đy, c cc em học sinh rt tr. Cc em dng thi gian đi chơi,  xem chiếu bng đ lm

thịn nguỵn)

 

 

Nng đ ln ri, nng tht tươi

Tươi như nh mt lc em cười

Em chia nhng pht giy huyn diu

Vi k đang đi buc cui đi

*

Nhng bng người đi rt lng thm

V sau thnh tu, nhng dư m

Hay sau tht bi, bao hnh nh

khc vo tim nhng vết trm

*

H, k trn vai nng n tnh

Du thi ngang dc, pht quang vinh

Hay trong ti nhc, ngày tăm ti

Chn cht nim ring đ mt mnh

*

H nhng người xưa đ hết lng

Phn bi t quc, đp non sng

Phn lo trch nhim, lo cơm o

Cho vn tnh cha, trn nghĩa chng

*

H cũng l đy, nhng m hin

Sut đi tn to gnh trun chuyn

Nui đn con di nn người tt

Vt v gian lao chng trch phin

*

H đ v đy, hp mt nh

Khi đi cui no, tc sương pha

Khi con chu h cn bao vic

Khng th chăm lo b m gi

*

H sng, c người như bng cm

C người nut l, khc m thm

C người khng th km cơn bo

C k thuyn tri gia đ ngm...

*

Em tri lng ra đ cm thng

V lm du li nhng ngy ging

Lau dng l đng cho nhn loi

Chia vi đm đen nh la hng

*

nh la hng kia s mi l

Mt tri xun biếc chng phi pha

Trong tim - nhng tri tim kh ho

Trước pht đn rơi, đt phm ng

*

Em đến chng v bi o cơm

Chng v danh li, thit v hơn

M em đến bi lng nhn i

Chia s cng ai cht ti hn

*

Ti cm ơn em, gia bin đi

Tri tim ln mn nt tinh khi

Em cho ti biết rng nhn thế

Vn đp v song mt nghĩa NGƯỜI !

 

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003