bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

***NH NƯỚC
(gởi tập đon tư bản đỏ VC, đ v đang bn nước Việt Nam cho Tu cộng)

ng ở pha no hở ng nh nước ?
Pha dn đen, phẫn uất, chống qun Tu
Hay pha ngoại bang, bọn người xm lược 
M với đồng bo ng lại th su ?

*

ng ở pha no, sao Tu chiếm biển
Cướp thc, rừng, cướp đảo, giết ngư dn
ng vẫn nhởn nhơ như khng hề biết
Chỉ biết lm giu, gian c, bất nhn ???

*

Chỉ biết vung tay ng tung lưỡi hi
Lưỡi hi bạo tn, quỉ quyệt, v lương
Dựng tội nhốt t, giết người chủng loại
Đn p dn lnh yu mến qu hương !

*
ng ở pha no m khi tổ quốc
Đang trong cơn xm lấn bởi Tu  
Sao lại ngồi yn ? Ra ng bn nước...
Nn cấm dn ti đi lại ci bờ !!!

*
, ra thế ! bọn ng, by tội phạm !
Tội bn giang sơn, tội giết đồng bo 
Dn sẽ đứng ln thi, bnh quốc nạn
Ni sng ny phải sạch bng cờ sao !!!

*
Ny, nh nước, lũ người tay đẫm mu
Mu qu hương v mu của dn lnh
Đ đến lc tiu tn loi thảo khấu
V ni sng thing đ đủ bất bnh !

*
V Việt Nam sẽ quật cường ngạo nghễ
Khi mun dn gp sức dựng sơn h
V chnh nghĩa mun đời l chnh nghĩa
V gian hng, nh nước phải tiu ma ...
Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003