bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

***

HỠI TOÀN QÚC
HÃY VANG LỜI QUÝT CHÍN

Gởi v̀ đ̀ng bào VN, mọi lứa tủi, mọi giai ćp, sau khi th́y hình ảnh và tin tức phụ nữ VN bị cng an VC dã man hành hung, khủng b́ từ trong đ̀n cng an đ́n ngoài đường ph́ trn ba mìn đ́t nước.

  

Người phụ nữ này ńu như phạm ṭi
Thì phải xử nơi pháp lụt hịn hành
Nhưng c̣ng xử người theo lụt rừng xanh
Của Vịt c̣ng, b̀y cng an cảnh sát !

*

Nhìn chúng đánh người dã man tàn ác
Chỉ có là g̃ đá mới khng đau
Còn Vịt Nam nòi H̀ng Lạc với nhau
Thì xót lắm và v cùng ph̃n út !!!

*

C̣ng coi con người rẻ hơn con ṿt
Ǵi đè lưng, tay bóp c̉, đè đ̀u
Nạn nhn g̣p mình t tái cơn đau
Với ṃt c̉ tay xích vào song cửa

*

Thm lá đảng kỳ đỏ màu máu lửa
Chứng kín những trò ṭi ác đỉnh cao
Thành tích này, vinh dự đảng cờ sao
Vì luỵn được cy người thành qủi dữ !

*

Chn đạp tay thoi làm người phụ nữ
Đau xác thn và nhục tủi trong lòng
Khín ai nhìn đau đớn cũng v song
Vì nhn ph̉m bị đạp chà cùng cực !

*

Người phụ nữ cún g̣p người, b́t lực
Dưới vút nanh ác thú quá hung tàn
Người Vịt Nam tàn nh̃n với Vịt Nam
Đ́n như ṿy, chỉ có loài c̣ng sản !!!

*

Ai chưa bị, chớ ṿi mừng mình thoát
Hàng xóm cháy nhà, đừng tưởng ta khng
Ṃt ngựa đau, tàu bỏ cỏ, não lòng
Thì ta chớ quay lưng vào đ̀ng loại !

*

Hãy lớn ḍy, trưởng thành, đừng sợ hãi
Đòi quỳn người, quỳn śng lại cho ta !
Đỉm mặt qúc thù bán đ́t ng Cha
Mà bắt chúng cng bằng đ̀n ṭi ác !

*

Chỉ mặt từng tn cng an cảnh sát
Bọn ác n, tàn nh̃n với đ̀ng bào
Bảo chúng rằng đảng chúng, bọn cờ sao
Sẽ tan bín bởi ngọn trìu ái qúc !

*

Cho chúng bít ta khng h̀ khíp nhược
Đ̉ ng̀i nhìn đ̀ng loại của ta đau !
Gít họ trước r̀i, chúng gít ta sau
Vì với chúng, hìn lương là ṭi ch́t !

*

Hỡi toàn qúc, hãy vang Lời Quýt Chín!
Dịt qúc thù mà cứu ĺy giang sơn
C̣ng ch́t đi dn mới h́t oan hờn
Mới khng bị đưa vào đường dịt chủng !

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003