bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

***

 

 

DỪNG NGAY LẠI

NHỮNG DI CUI NẮM ĐẤM ...

(Gởi cc cấp lnh đạo, mọi ban ngnh trong qun đội, cng an của nh nước VC, những người đang m mải chức, tiền, nhắm mắt bịt tai trước đau thương thảm họa của qu hương dn tộc m ci đầu lm cng cụ cho đảng tư bản đỏ, tiếp tay bạo quyền Việt cộng ̣đn p khủng bố đồng bo VN. Mong cc bạn gip phổ biến rộng ri đ́n bằng hữu của các bạn gim.  Nmh xin cảm tạ.)


Dừng ngay lại những di cui nắm đấm
Vo miệng vo đầu vo ngực dn oan
Dừng ngay lại những chn giy tn nhẫn
Đạp mặt người cng ni giống Việt Nam !

*

Anh c biết những nạn nhn khốn khổ
Họ l ai, anh đnh giết đấy khng ?
Họ, những kẻ với anh cng quốc tổ
Cng mu da, cng mu thịt Lạc Hồng !

*

Họ l ch, cha, cậu, d, c, bc
L anh chị em, bằng hữu, đồng bo
Gp xương mu một thời xy dựng đảng
Rồi đảng lừa khi chễm chệ ngi cao

*

Đảng đ tham lam, bạo tn, thống trị
Bn nước cho Tu, khm nm lạy thưa
Nhưng ch đạp dn, cướp, vơ từng t

Anh giết đồng bo gim đảng, thấy chưa ?

*

Đảng thưởng cng anh, tăng lương, ln chức
Chức lương kia l mạng sống dn lnh
Hnh diện g đu, chỉ thm  nhục
Chức lương này do đnh mẹ, giết anh ...

*

Nh của dn đảng cướp bằng "qui hoạch"
Non sng chung th đảng cắt dng Tu
Dn đứng ln đi, tại sao anh đnh ?
Ai đng, ai sai, cứ hỏi hon cầu ...

*

Đng lẽ ra, cc anh nn với họ
Cng dn lnh m trừ diệt tn hung
Sống để lm người, đừng lm gii bọ
C thương dn thương nước mới anh hng !

*

Hy đứng với dn đi về tổ quốc
Tổ quốc chờ anh v vết thương đời

Đừng "v cảm" tiếp tay loi bn nước
Đừng sống đời c th cc anh ơi !...

*

Dừng ngay lại những di cui nắm đấm
Vo mặt vo đầu vo ngực dn oan
Hy quay sng vo lũ người tn nhẫn
Đ giết dn lnh, đ bn Việt Nam !

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003