bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 


 

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI LĂM

(Nén hương cho Ngày Qúc Ḥn)

 

Nén hương này xin thắp

Đ̉ nhớ ngày cha đi

Mười ngày mà hóa bịt ly

Tình thm ai cắt bít gì ai đau

Ở đy đ́t th́p trời cao

Trong tay đ̀ t̉, lao đao pḥn người

Tháng Tư từ cục đ̉i đời

Gíng nòi H̀ng Lạc tơi bời đắng cay

Vùi nng ṃt nắm ṃ g̀y

Bạn tù ḷ rớt trn tay nghẹn ngào

*

Nén hương này xin thắp

Cho mẹ tháng Tư nào

B̀ng con bước th́p bước cao

Trn đường di tản xít bao hãi hùng

B́n b̀ khói lửa tàn hung

Đạn reo, mẹ gục xúng vùng cỏ may

Đứa con bảy tháng trn tay

Ng̣m b̀u vú mẹ, máu đ̀y tủi thơ

*

Nén hương này xin thắp

Cho chị ch́t bơ vơ

Vượt bin chị chẳng tới bờ

Bàn tay hải tặc nhớp nhơ thn ngà

Đá ng̀m lại xé tàu ra

Chị vào lòng bỉn thành ma ng̣m hờn

M̃i chìu bỉn ng̣p hoàng hn

Chị ng̀i trn sóng gọi h̀n Vịt Nam

*

Nén hương này xin thắp

Cho người ch́t ṿi vàng

Lai Chu, Cao, Lạng, Hà Giang

Đạn Tàu xé xác Vịt Nam từng người

Chìu qua m súng còn cười

Sáng nay cả toán thy phơi bìa rừng

"Vịt Trung chín thắng l̃y lừng"

Người đi chín thắng, đi nhưng chẳng v̀ !

*

Nén hương này xin thắp

Cho em tủi trăng th̀

Ĺy ch̀ng nước ngoại em m

Đài Loan, Hàn Qúc em v̀ làm du

Tưởng là hạnh phúc cau tr̀u

Nào hay em ch́t cơ c̀u đau thương

Hũ tro trở lại qu hương

Thương em, cha mẹ đoạn trường xót xa

*

Nén hương này xin thắp

Cho tình nước tình nhà

Bảy Lăm c̣ng chím qu ta

Hai vai gánh ḥn sơn hà b́y nay

Dn thì oan kh́c từng ngày

Nước thì đảng sắp sang tay cho Tàu

Ba mìn ch́t nǵt hờn đau

Ta ơi thức ḍy cùng nhau giữ nhà

Ńu khng, Tàu th́ng trị ta

Qun ư? T Định, voi ngà, ngọc trai?

Giang sơn hày đắt ln vai

Ta khng giữ nước thì ai giữ giùm ???

Đừng hèn như d́ như giun

Xin ti gan thép xin hun tinh th̀n

Và làm b̉n pḥn người dn

Dẹp bày phản qúc, dịt qun bạo tàn

 

Tháng Tư xin thắp tùn nhang

Mong xanh sng núi mong vàng cờ bay ...

 

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003