bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 


 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

 

Tha thiết gởi v̀ Qu Hương và đng bào Vịt Nam, gởi những đảng vin, qun đ̣i, các ngành, các giới, tất cả những người biết xót xa đến t̉ qúc, đ́n chính con cháu mình, bản thn mình và đ̀ng bào VN trước họa dịt vong mà đảng Vịt c̣ng đã và đang típ tay với Tàu c̣ng chụp ln đ̀u dn ṭc VN ta. Xin Quí Vị và các Bạn hãy vì sự t̀n vong của t̉ qúc VN, của gíng nòi H̀ng Lạc mà chuỷn giúp bài thơ tm huýt này đ́n bằng hữu thn quen của Quí vị khắp nơi trong nước. Tác giả xin chn thành ghi ơn.

 

 

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Phải can trường, đ̀ng loạt đứng vùng ln

Nḥn dịn c̣ng thù, nói lời QUÝT CHÍN !!!

Như Din H̀ng, ṃt thuở với Mng Nguyn !

*

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Đứng thẳng ln mà chỉ mặt ṭi đ̀

Ṭi bán nước, ṭi típ tay Tàu cḥt

Ṭi gít dn đen,  phá nát cõi bờ !

*

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Hãy ĺy v̀ quỳn tự chủ qu hương

Như Cha ng đã bao đời oanh lịt

Dịt xm lăng, xác giặc ng̣p sa trường !

*

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Phải ghé vai vào trách nhịm núi sng

Khng th̉ thờ ơ mặc người hủy dịt

Xương máu ng cha, tài sản Lạc H̀ng!

*

Những con cá này do ai nó ch́t?

Nước bỉn này nhĩm bởi vì đu?

Và bao chuỵn oan hờn khng k̉ h́t

Do đảng típ tay cho lũ c̣ng Tàu!!!

*

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Đứng thẳng người đ̉ th́y nhé, mình cao

Tủi trẻ Vịt Nam hỡi đu, anh kịt ???

Dn ṭc Vịt Nam còn chứ, tự hào ???

*

Đã đ́n lúc hỡi toàn dn nước Vịt

Dịt qúc thù mà cứu ĺy qu hương

Bởi c̣ng śng thì chúng ta sẽ ch́t !

ĐỨNG LN THI, DUY NH́T, ṂT CON ĐƯỜNG!!!

 

 

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003