bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=0

Vấn Đề Hm Nay Phỏng Vấn Linh Mục Vủ Thnh -Trịnh tiến Trinh-23-3-17

 *** V LƯƠNG !!!

Tháng Tư 2017, gởi những kẻ mở ḥi hè đình đám, đú đởn tịc tùng trong thời gian tưởng nịm đau thương qúc ḥn.

*

Tháng Tư là tháng của đau thương
Sao nỡ qun đi những đoạn trường ?
Đã chẳng xót xa hờn t̉ qúc
Lại còn ch́i bỏ ḥn qu hương ! *
Than ơi, trở mặt đà bao kẻ ...
Kh́n nạn, vong thn rặt ṃt phường !
Hát xướng, ḥi hè khi Vịt ṭc
Trước bờ dịt chủng có v lương ?!

Ng Minh Hằng

 

* LM Giuse Vũ Thnh, chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo tại Houston TX khẳng định: " Đối với chng ti, ngy 30 thng 4 khng phải l ngy quốc hận hay quốc tang ...."

**

BẤT LƯƠNG

Năm ấy thng Tư qu xt thương
Nặng lời thề hận những năm trường
Khi xưa nức nở nhớ qu mẹ
Nay lại ht ca qun cố hương
Tổ quốc chẳng mng qun nghĩa lũ
Đồng bo bỏ hết bất nhn phường
Tiệc tng nhảy ma trn đau khổ
Hớn hở vui mừng c bất lương

Dzon Thường

Pasadena 4-4-201

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003