bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 

 

CN CHN CH G

M CHƯA NG DY ...

 

(gi v qu hương v dn tc Vit Nam, mi la

tui, mi ngnh, mi giai cp x hi. Xin gip ph

biến. Tc gi ghi ơn)

 

Cn chn ch g m chưa đng dy

Ơi gi, ơi trai, rường ct sơn h

ng dng cng Tu ni sng ta đy

Mnh mt nước ri ... em c xt xa ?...

*

Cn chn ch g anh chưa đng dy

ng la anh t lúc vượt Trường Sơn

My chc năm hòa bnh, anh c thy

ng gy thm bao tang tc căm hn ???

*

ng cướp cc anh mu xương, tui tr

ng cướp ton dn nh ca rung vườn

ng cướp quyn người ca bao thế h

Nhưng rước Tu vo dng đt qu hương

*

Cn chn ch g m chưa đng dy

Hi nhng người dn yu chung cng bnh

ng lot vng ln đ cho đng thy

V ging ni, ta đu ngi hy sinh !

*

Cho đng biết nhng đn th ca qu

Chng bao gi nao nng được dn ta

Lng i quc lưu truyn bao thế k

Tng oai hng, lm lit khi hon ca ...

*

Cho đng biết đng đến ngy hp hi

Triu đang dng, nước cun s  tung b

Nhng nh la trong tng con mt đi

ng đ tro than ch mt vi gi ...

*

đến lc ton dn ta đng dy

im mt bo quyn cu nước cu nhau

Ta đng li l ta li li đy

Li li l ta l mt chuyến tu

*

L mt chuyến tu l ta l hết

L kh cn cơ hi cu đi ta

Ka, Ty Tng, sng m như đ chết

Sng đau thương khng đt nước sơn h ...

*

Sng n l trong hn oan ti nhc

Trong vut nanh tn bo ca qun Tu

Cuc sng y, nếu ta khng mun sng

Th  hy mau, ta bước vi hon cu !!!

*

Cn chn ch g m chưa đng dy

ng dy đưa đi ra khi bin du ....

 

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003