bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 

 

 

Kính Gởi Qúi Vị và Các Bạn Yu Thơ, Yu Nước.

Thưa Quí Vị và Các Bạn,

Nmh xin trn trọng mời Quí Vị và Các Bạn chia sẻ và thưởng lãm với Nmh những bài thơ Họa của các Thi sị̃ng lòng trăn trở v̀ qu hương VN của chúng ta, v̀ những hịn tượng, những đ̉i thay của con người tại mìn đ́t tạm dung.  Những bài thơ họa có ý nghĩa v cùng đặc bịt này, Nmh xin được t̉ng ḱt và trình bày theo thứ tự thời gian nḥn được.

Xin chn thành cảm tạ Quí Thi Sĩ đã hạ ć họa bài thơ mọn của Nmh.

Kính chúc t́t cả Quí vị và Các Bạn sức khoẻ, bình an.

Ng Minh Hằng

 

V LƯƠNG !!!

Tháng Tư 2017, gởi những kẻ mở ḥi hè đình đám,

đú đởn tịc tùng trong thời gian tưởng nịm đau thương qúc ḥn.

*

Tháng Tư là tháng của đau thương
Sao n
ỡ qun đi những đoạn trường ?
Đa
̃ chẳng xót xa hờn t̉ qúc
La
̣i còn ch́i bỏ ḥn qu hương ! *
Than 
ơi, trợ̉t đà bao kẻ ...
Kh
́n nạn, vong thn rặt ṃt phường !
Ha
́t xướng, ḥi hè khi Vịt ṭc
Tr
ước bờ dịt chủng có v lương ?!

Ng Minh Hằng

* LM Giuse Vũ Thnh, chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo tại Houston TX khẳng định: " Đi vi chng ti, ngy 30 thng 4 khng phi l ngy quc hn hay quc tang ...."

 

https://youtu.be/fmF0JishL0k

[xin đng ngy bin/trachnhiemonline]

 

Bài họa 1 - Thi sĩ Tr̀n Dzoãn Thường

BT LƯƠNG

Năm y thng Tư qu xt thương
N
ng li th hn nhng năm trường
Khi x
ưa nc n nh qu m
Nay li ht ca qun c hương
T
quc chng mng qun nghĩa lũ
Đ
ng bo b hết bt nhn phường
Ti
c tng nhy ma trn đau kh
Hn h vui mng c bt lương

Dzon Thường

Pasadena 4-4-2017 

 

Bài hoa 2 - Thi sĩ Nguỹn Thi Bé Bảy

Li Trng Sĩ

Thng Tư năm y qu bi thương
Sng đ
n đang si ti chiến trường
Sao kho
́a tay người trong khi la
Đnh tan v
mng gia hoa hương
B
n vng ut hn trn sng ni
Ba ci tan hoang ng
p ph phường
Ta mu
n tht vang li trng sĩ
Mun đ
i xa sch mi th lương

Nguỹn Th B By

 

Bài hoa 3 - Thi sĩ Nguỹn Phương Thúy

Đu Tr Thc?

 

V đu trc gc dt mun phương
Hi
m ha v bao ni đon trường
C nh
nim đau la đt nước?
Khng qun n
i hn bit qu hương?
Ch
ưa lnh vết  so trn thn th
Vn m cơn mơ gia đi dương
Trch nhi
m lm dn, đu tr thc?
Kin tr tranh đ
u, chng v lương!

Nguyn P. Thy

Thng Tư Đen 2017

 

 

 

Bài hoa 4 - Thi sĩ Kìu Mng Hà

 

THIN LƯƠNG

(Ho Nguyn vn)

Hơn bn mươi năm cnh thm thương
Gan bo ru
t tht sut canh trường
Ni sng thong ch
c mang tang tc
Du b
đu ng khp xm hương
Gi
c Cng t rng xng xung ph
Tu ph cướp đo ln khu phường
Th
ương thay đt M đy thương tch
Ch
mi...ai bn tay Thin Lương???

Kiu Mng H

Austin april 6

 

Bài hoa 5 - Thi sĩ Nht H̀ng Nguỹn Thanh Vn

I NH THNG TƯ !!

i nh Thng Tư qu thm thương,
Mi
n Nam hn ut đến min trường.
Si Thnh C
ng chiếm tn dn ch,
Cha Mi
ếu Đnh tan nt khi hương !
K
c v nhn ngi chn b,
Ng
ười ngu bt tr đo chung phường !
B
n mươi năm l đy tang tc
V
n nước vo tay lũ bt lương !

Nht Hng Nguyn Thanh Vn

 

Bài Họa 6  - Thi sĩ Đ̃ Quảng  

Hỏi Đứa B́t Lương

Rỉ máu còn đy những v́t thương
H
ờn oan chín sĩ giữa sa trường
Đa
́nh qun ḅi nghĩa thờ gian đảng
Gi
̣n đứa vong tình phản ć hương
Xa
́ch đ̣ng nhn danh màu áo đạo
Tuyn truy
̀n chịu pḥn kíp loa phường
Tha
́ng Tư lửa ḥn đang hừng hực
Sao la
̣i ăn mừng? lũ b́t lương

Đ̃Quảng

 

Xin chn thành cảm ơn Quí Vị và Các Bạn.

Nmh

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003