bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 
CSVN phá nát nhà thờ Giáo xứ Đng Yn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

https://youtu.be/disgDXf2vY4

Chnh quyền cưỡng chế, đập nt nh thờ gio xứ Đng Yn, Kỳ Anh, H Tĩnh

 


ng LM Giuse Vũ Thnh, chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo tại Houston khẳng định
: " Đối với chng ti, ngy 30 thng 4 khng phải l ngy quốc hận hay quốc tang ...."

 

GỞI NG LINH MỤC VŨ THÀNH

 

Tháng Tư ḿt nước tan nhà
Mà linh mục bảo khng là qúc tang ???
Thương cho đ́t nước Vịt Nam
Cng dn th́ ́y chỉ làm nước đau !
Bao người xứ đạo u s̀u
Khi người linh mục d̃n đ̀u là ng !
K̉ từ c̣ng chím non sng
Than ơi, tn giáo trăm dòng máu rơi
Thánh đường c̣ng phá bao nơi
Giáo dn già trẻ bao người c̣ng giam
Qu hương dn ṭc suy tàn
Cơ nguy dịt chủng, oán than ngút trời
Mà ng "v cảm" ng ơi
Ngày Ba Mươi lại vui chơi ḥi hè
Khng đau Qúc Ḥn tình qu
ng còn tàn nh̃n mà khoe ñi mừng
Ḥi hè đình đám tưng bừng
Mướn ca sĩ hát vui lừng mùa đau
Đ̉ dn tị nạn hỏi nhau
Vì sao ng chẳng chia s̀u Ba Mươi ?
Thì ng đã nói rõ r̀i
Qúc tang, qúc ḥn, ng thời v can !!!

*

ng ơi, toàn cõi Vịt Nam
Người dn đau kh̉ oán than khng ngừng
Bắc Trung Nam ḷ rưng rưng
Chỉ ring Vịt C̣ng tưng bừng mà thi
Sài Gòn, c̣ng mở tịc vui
Ăn mừng chín thắng Ba Mươi ṛn ràng
Houston, ng cũng nhịp nhàng
Ba Mươi ḥi chợ huy hoàng mừng vui...

*

Ra ng chẳng bít ng̣m ngùi
Thương cho dn ṭc đau vùi hả ng ?
Hỏi ng có trái tim khng?
Và tim có giọt máu h̀ng Vịt Nam ?
Khng vì qúc ḥn, qúc tang
Cớ sao ng lại vượt ngàn đ́n đy ???
Phải chăng qúc ḥn là ngày
ng làm ḥi chợ đ̉ bày nìm vui ???

Hỏi thì đ̉ hỏi th́ thi
Tháng Tư, ng mở ḥi vui, hỏi thừa !!!

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003