bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 

 

 
THNG TƯ ĐEN - Nhạc&Trnh by Hong Hoa/ Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/qx4nCC6Dwok

 

**
 

BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI SÁU

(GIẢI PHÓNG)

 

Thn ḿn gởi Đ̀ng Bào Vịt Nam mọi giới, mọi lứa tủi tại qu nhà.  Ring gởi 16 đảng vin VC lãnh đạo ḅ chính trị và toàn th̉ cơ ću qun đ̣i, cng an, cảnh sát, các ban ngành từ lu đã làm cng cụ phục vụ cho đảng CSVN cướp của gít người mà l̀m tưởng rằng mình phục vụ cho nước cho dn. Nay sự tḥt đã rõ ràng, đảng VC chỉ là ṃt đảng b́t lương, v đạo. Dn, ai có tìn của đ́t đai thì đảng cướp. Ai yu nước thì đảng gít hoặc nh́t tù. Đ́t nước thì đảng chia cắt từng ph̀n, bán d̀n cho Tàu c̣ng đ̉ đ̉i ĺy ngi cao, ĺy vũ khí đ̉ củng ć giàu sang và địa vị. V̀ dn sự và chính trị, đảng cho Tàu đ́n VN ḷp làng dựng ph́ tại khắp nơi trù phú. Dn Tàu ngang ngược híp đáp đánh đ̣p dn nhà đảng vờ như khng bít.  V̀ qun sự, Tàu cng khai cắm ḿc dựng cờ  trn đảo Hoàng Sa, nḥn chủ quỳn và xy dựng cng sự phòng thủ đ̉ cướp trắng hải đảo. V̀ kinh t́, Tàu ngang nhin đặt giàn khoan trn th̀m lục địa VN đ̉ ĺy đi tài nguyn thin nhin, đảng cúi mặt khng dám ṃt lời phản đ́i. Dn ai xót nước, ch́ng Tàu thì đảng khủng b́, c̀m tù. Như th́ rõ ràng là đảng CSVN đã phản ḅi đ́t nước và dn ṭc Vịt Nam, phản ḅi xương máu của ḿy trịu chín binh, lừa bịp những người yu nước cho mục đích ring tư, phe nhóm. Trong tình húng này, đ́t nước VN sẽ v̀ tay Tàu c̣ng ńu như toàn dn VN khng mau đứng ln tự cứu ĺy mình. Hỡi toàn dn VN, hãy vang ln tíng tŕng Din H̀ng, ḷt đ̉ đảng CSVN, đòi lại đ́t nước ńu khng mún chính mình và con cháu mình làm n ḷ cho Tàu c̣ng. Xin Quí Bạn vì sự ḿt còn của qu hương VN, chuỷn bài thơ này đ́n cho nhà nước VC và đ̀ng bào VN ở qu nhà. Tác giả xin ghi ơn Quí Bạn.

 

Anh giải phóng gì? Anh giải phóng ai ?
Chúng ti đu có c̀n anh giải phóng !
Śng ở mìn Nam chúng ti no ́m
Có đủ nhn quỳn, hạnh phúc, tự do ...

*

Trẻ được yu thương, giáo dục, chăm lo
Già được kính, được nghỉ ngơi, săn sóc
Dù xã ḥi khng khun vàng thước ngọc
Nhưng có nhn lun, đạo nghĩa làm người

*

T̉ qúc, anh đòi chia cắt làm đi
Anh bn đó, ti bn này B́n Hải
Ai đã gian manh, ḷt lường, quỉ quái
Lén đưa qun vào đánh phá mìn Nam ?

*

R̀i ai tăng d̀n cường đ̣ dã man
Từ bắt cóc, từ đắp m, ám sát
Đ́n pháo kích làm dn lành ch́t thảm
Và mở ra bao tṛn chín kinh hoàng ?

*

Anh dựng chiu bài giải phóng mìn Nam
Trong khi mìn Nam chẳng c̀n giải phóng
Ai chẳng bít anh dã tm, tham vọng
Mục đích gian hùng, cướp trắng mìn Nam

*

Cướp mìn Nam r̀i, hỉm ác, gian tham
Anh típ tục bịp đ̀ng bào, dn ṭc
Gít śng, nh́t tù mà la học ṭp
Bao nhn tài rừng núi thẳm vùi xương

*

Úng máu đ̀ng bào, anh nói yu thương
Yu thương hả, sao đoạt nhà, cướp đ́t ?
Giải phóng hả, sao đưa người xúng ṿt ?
Nhìn mị từ "giải phóng" nghĩ mà kinh !

*

Này, hãy đi giải phóng chính Ba Đình
Đ̉ nước Vịt khng còn mùi xác ch́t
Đ̉ mun thuở rạng danh dòng hào kịt
Đ̉ qu hương khng bị đảng dng Tàu

*

Đ̉ tránh cho anh ñi nhục ngàn sau 
Và con cháu khng bị Tàu đ ḥ
Anh bán sơn hà mun dn ph̃n ṇ
Tàu đặt giàn khoan anh th́y th́ nào ?

*

Đủi Mỹ, đánh Ty anh ṽn tự hào
M̀m xoen xoét những ba dòng cách mạng
Ba Đình hm nay nghnh ngang đại hán 
Hùng, Dũng đu sao mặt cúi, m̀m cm ???

*

Sang, Trọng đu sao t̉ qúc khóc th̀m
Sao dn ṭc đau thương trong tù ngục
Th́ cũng Trít, Nhn, th́ mà Mạnh, Phúc
Nhìn năm chu anh bít nhục khng nào ?

*

Chính anh c̀n giải phóng đ́y, cờ sao !
Dn vùng ḍy thét vang lời oan ức
Đ̣p vỡ tan tành gng xìng áp bức
Hỉn hách, hin ngang ĺy lại sơn hà ...

*

Tíng tŕng Din H̀ng, chín thắng Đ́ng Đa
Lại sáng chói trn từng dòng qúc sử
Nhìn rõ nhé những anh hùng quýt tử
Đ̉ non sng t̉ qúc śng mun đời !!!

*

Ngạo ngh̃ cờ vàng trong nắng vàng tươi
Hà Ṇi - Sài Gòn mừng ngày giải phóng
Mười sáu đứa anh, chẳng ai gít śng
Mà tha cho, khng tù ngục. V̀ vườn !

*

Đủi cḥt v̀, dn ĺy lại qu hương
Nắm chặt tay nhau, bày con ṃt mẹ
Xy nhà Vịt Nam hùng cường, tươi trẻ
Đ̣c ḷp, tự do, hạnh phúc, nhn quỳn

*

Những v́t hằn, đau nhức gíng R̀ng Tin
Anh tạo đ́y, và chúng ti chạy chữa
Đ̉ kh́i ḥn thù ngui ngoai, tan rữa
Đ̉ hờn oan t̉ qúc sớm phai nhòa

*

Tàu đặt giàn khoan, cắm ḿc Hoàng Sa
Ṭi bán nước, chính anh c̀n giải phóng
Quỳ trước giặc Tàu, các anh cứng họng
Nn dn ba mìn giải phóng cho anh...

*

Chính nghĩa là đy, chính nghĩa phải thành
Nào, vùng ḍy hỡi ba mìn, dn ṭc ...

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003