bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
THNG TƯ ĐEN - Nhạc&Trnh by Hong Hoa/ Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/qx4nCC6Dwok

 

** 

CÒN BA NĂM NỮA

B́n Hai Năm quả là dài
Nh́t là với kẻ ai hoài xót qu
B́n Hai Năm ṃng ngày v̀
Mà mơ ước ṽn não ǹ héo hon
Hỡi đu dạ sắt lòng son
Có nghe những tíng nước non nghẹn ngào
Còn ba năm nữa thi sao ...
Nước ta đảng sẽ bàn giao cho Tàu ?!
Tương lai dn ṭc v̀ đu
Chín mươi trịu hỡi, cúi đ̀u được ư?
Vùng ln rửa Ḥn Tháng Tư
Mà đưa dn ṭc đi từ vinh quang
Này đy, chính nghĩa, cờ vàng
Này đy b́t khút, hin ngang gíng nòi
Này đy roi sắt ngựa trời
Hãy đem tài đức xy đời, cứu qu ...
Lay cho người tỉnh cơn m
B́n Hai Năm ́y tái t nhìu r̀i
Ńu ta khng kịp cứu đời
Thì dn thì nước sẽ r̀i v̀ đu...?
Ṃt khi dưới gót c̣ng Tàu
Qu hương dn ṭc càng đau, càng bùn...
Ńu khng Ty Tạng, Tn Cương
Ngàn năm Bắc thục đoạn trường đó thi !

Còn ba năm nữa ai ơi
Ch̀n chờ, tr̃ nải thì r̀i ḿt qu !!!

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003