bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
THNG TƯ ĐEN - Nhạc&Trnh by Hong Hoa/ Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/qx4nCC6Dwok

 

** 

 B́N HAI NĂM TRƯỚC ....
B́n hai năm trước, tháng Tư này
Ai ép mìn Nam bức tử đy !?
Ai đã đ̀u hàng, ai cướp nước
Đ̉ dài thù ḥn đ́n hm nay !?
*
B́n hai năm trước, tháng Tư này
Bung súng, hờn kia quá đắng cay
Chín sĩ bao người thành Tử Sĩ
H̀n hòa sng núi, nḥp trời my
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Nước ḿt vào tay Vịt c̣ng đy
Chúng đã xm lăng và cướp đoạt
Bằng trò quỉ quỵt bịp Đng - Ty
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
C̣ng gít cng bình, c̣ng đ̉i thay
Từ đ́y qu ti thành hoả ngục
Già thành tru ngựa, trẻ thành... "cy"
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Thủ đoạn gít người thực hịn ngay
Cán, chính, qun nhn tù bịt xứ
Lừa dn, c̣ng nói chỉ mươi ngày
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
C̣ng cướp nhà dn, cướp ŕt hay
Đủi chủ đi mìn kinh t́ mới
Nhà thì c̣ng chím, dọn vào ngay
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Dn chúng b̃ng thành kẻ trắng tay
Hạt  gạo, mớ rau vào hợp tác
Tủ giường, bàn gh́ nhẹ nhàng bay...
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
C̣ng cướp dn lành, cướp thẳng tay
Tài sản kỉm k, tìn c̣ng đ̉i
"Gúp dn quản lý", c̣ng xài thay
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Vịt c̣ng gieo toàn những đắng cay
Từ đ́y, đau thương bao th́ ḥ
Ḥn thù cao nǵt chín từng my
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Cướp được mìn Nam, ḷ mặt ngay
C̣ng Vịt lạy Tàu giao đ́t t̉
C̣ng Tàu đòi nợ, rút dao phay ...
*
B́n hai năm trước tháng Tư này
Kinh nghịm đau bùn b́y đ́n nay
Đã khín dn ta vùng đứng ḍy
Thét lời "Dịt C̣ng" qụt cường thay !...
*
R̀i mai rửa ḥn tháng Tư này
Vịt c̣ng đ̀u hàng, đứng bó tay
Gieo gió t́t nhin r̀i gặt bão
Lụt đời, nhn quả tự xưa nay .... 

Ng Minh Hằng
 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003