bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
THNG TƯ ĐEN - Nhạc&Trnh by Hong Hoa/ Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/qx4nCC6Dwok

 

** 

HA GIANG CHƯA TRỌN CU THỀ

Thng Tư rồi lại thng Tư
Nhn tờ lịch rụng nt nhừ tri tim
Dn th bảy nổi ba chm
Qu hương th vẫn như đm, mịt mng
Thng Tư gy kiếm rơi cung
Sng ngăn ni trở vẫy vng cch nao ?!
Lệnh trn, bỏ trống chiến ho
Nhn thnh giặc chiếm mắt tro lệ đau
Thng Tư nuốt hận nhn nhau
Nhn cờ m tủi, m sầu, m thương!
Gi như thm cht can trường
Quyết hy sinh với qu hương ci bờ
Chết vinh, gục giữa sn cờ
|Cn hơn sống nhục, by giờ, tha phương !!!

Xa qu mấy chục năm trường
Ti cơm gi o như phường v tm !
Đau thương từng đợt sng ngầm
Một mnh cay đắng m thầm m thi
Ơn xưa chưa trả lại đời
Nghĩa nay cng thẹn với người nghn sau
Nước non cng nghĩ cng sầu
Xt dn nước, nửa địa cầu vời xa

Đau lng, ta lại hỏi ta
Phải lm g cứu sơn h, cứu dn ?
Dn th khốn nhục mun phần
Nước th cộng ln chia phn, cống Tu !
Trn ngai, cộng hưởng sang giu
Mặc dn mặc nước u sầu ti t ...
Ha Giang chưa trọn cu thề
Nn lng ta vẫn no nề hờn đau

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003