bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     


https://youtu.be/oM53q_Fy2yY

 Hai l̀n ḿt nước

 

 

**  

BỨC TRANH ĐỜI

(Tặng Qu Hương và Đ̀ng Bào Vịt Nam thn ḿn của ti.)

 

Ngày ti bé, bức tranh đời ŕt đẹp
Người dn ti hìn ḥu lại can trường
Ti yu người và yu đời từng nét
Nét gia đình, hùng sử, nét qu hương

*

Đ́n tủi ṃng mơ ti yu lính chín
Vít thư xanh tình tự gởi sa trường
Bức tranh đời thm người trai nước Vịt
Giữ nước hin ngang, dũng cảm, kin cường

*
Cho đ́n ṃt Tháng Tư, ngày qúc nạn
Nước dn ti ngã xúng bởi qun thù
Ti ngã với qu, nhìn đời ngơ ngác
Ai vẽ qu ti thành ṃt nhà tù ?!
*

Nhà tù ́y, ṃt nhà tù vĩ đại !
Giam nước Vịt Nam, nh́t gíng Tin R̀ng
Nhà tù đỏ có nhìu khu oan trái
Nơi đảng sơn son hai chữ "khoan h̀ng"!!!

*

Hai chữ khoan h̀ng lừa người "cải tạo"
"Học ṭp" thi, đu có nh́t ai tù !!!
Đỉnh trí tụ đã v cùng gian xảo
Chắng ḱt án nào nhưng ṽn thin thu ...

*

Chẳng có án nào cho người "học ṭp"
Nhưng có m̀ chn u tịch sườn đ̀i
Có người v̀ sau mười năm b̀m ḍp
Có người v̀ sau ḿy chục năm tri ...!!!

*

Có mẹ m con, đm tìm ra bỉn
Ĺy mạng mình đánh bạc với trùng khơi
Ch́p mọi hỉm nguy, coi thường cái ch́t
Chỉ ćt cho con được śng kíp người !

*

Người được bạc xót xa người thua trắng
Bức tranh đời thm nét vẽ đau thương
Và từ đ́y hai vai ti càng nặng
Nìm đau đ̀ng bào, ñi ḥn qu hương

*

Ba mươi sáu năm m th̀m cục lữ
Xót thương qu nhưng sức mọn tài hèn
Đành mượn bút, mượn nhịm màu ngn ngữ
Vẽ tranh đời mời các bạn cùng xem

*

Bức tranh đời vẽ bằng nhìu nước mắt
Từ Năm Mươi Tư đ́n ṭn phút này
Hai l̀n bỏ qu lòng đau dao cắt
Ḿt nước tan nhà trăm đắng ngàn cay

*

Trước vĩn ảnh của tang thương n ḷ
Hỡi Vịt Nam, Phù Đ̉ng ḍy đi nào
Ngựa sắt roi th̀n c̀n người thừa ḱ
Đảng đã làm sng núi quá hư hao !!

*

Đừng do dự, khng th̉ chờ đợi nữa
Mau, mau ln, đừng lỡ dịp làm người !
Hỡi áp bức, vỡ bùng ra bỉn lửa ...
Ĺy lại qu hương, vẽ đẹp tranh đời !!!

 

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003