bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 
https://youtu.be/eW7ogBl7TYs

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

 

** 

HÃY ĐỨNG LN MAU KẺO KHNG CÒN KỊP

 

(Tha thít gởi v̀ Đ̀ng Bào Vịt Nam, mọi lứa tủi, mọi thành ph̀n tại qu nhà. Ai thương T̉ Qúc, xin giúp chuỷn ṛng rãi v̀ Vịt Nam cho. Tác giả chn thành bít ơn.) 

*

Đ̀ng Bào Vịt Nam ơi !!!

Ńu Vịt Nam mà ḿt v̀ Trung c̣ng
Thì nước ta thành tỉnh, huỵn của Tàu
Dn ṭc ta sẽ điu tàn nòi gíng
Cháu con ta thành kíp ngựa, loài tru

*

Sẽ kh̉ nhục như Tn Cương, Ty Tạng
Dưới gót giày tàn bạo của Tàu
Nào, vùng ḍy, bín đau thương Vũng Áng
Thành sóng th̀n quét sạch đảng vong n !!!

*

Ta đã ngàn năm bị Tàu cai trị
Đã bao đời n ḷ ńi theo nhau
Nay ńu chẳng vùng ln xoay ṿn bĩ
Thì b́n năm thi, ta ch́t vì Tàu !!! *

*

B́n năm nữa thi, Vịt Nam mà ḿt
B́n ngàn năm oanh lịt bị chn vùi!
Cả ṃt gíng nòi Tin R̀ng b́t khút
Sẽ tang thương, tức tưởi tựa ma Hời !!!

*

Sẽ Hán hóa, śng m hờn trọn kíp
Hoặc mun năm trong n ḷ ngục tù
Śng như th́ thì thà oanh lịt ch́t
Ch́t đ̉ sử vàng bia đá thin thu !!!

*

Ch́t đ̉ mun đời cháu con được śng
Ch́t đ̉ qu hương t̉ qúc vẹn toàn
Ch́t đ̉ năm chu nhìn mà ngưỡng vọng
Ch́t đ̉ huy hoàng hai chữ Vịt Nam !!!

*

Hãy đứng ln mà đ̣p tan lừa bịp
Bán nước gít dn của đảng bạo tàn
Hãy đứng ln mau kẻo khng còn kịp
Kịp cứu đời mình, kịp cứu Vịt Nam !!!

*

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003