bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     


https://youtu.be/oM53q_Fy2yY

 Hai l̀n ḿt nước

 

** CHỈ CÒN DĂM BA NĂM NỮA

Thít tha gởi đ̀ng bào VN mọi lứa tủi, mọi thành ph̀n, qúc ṇi và hải ngoại

  

Cứ nghĩ đ́n còn dăm ba năm nữa
Đảng sẽ giao sng núi Vịt cho Tàu
Là cơn gịn như hoả sơn ngút lửa
Và ñi bùn, h̀ng thủy vỡ theo nhau

*

Giang sơn Vịt, ng Cha d̀y xương máu
Sao ngang nhin thành qụn huỵn của Tàu ???
Khng ! Khng th̉ ! nước Vịt Nam yu d́u
Là của mình, nơi cắt ŕn chn nhau  !!!

*

Ḥi nghị Thành Đ là do c̣ng Vịt
Ký với c̣ng Tàu trong xó, trong hang
Những chữ ký bọn gian hùng kh́n kíp
Chẳng giá trị gì đ́i với dn Nam !

*

Ngay ch́ đ̣ của ngụy quỳn Vịt c̣ng
Dn Vịt Nam ai ch́p nḥn bao giờ ?!
Chúng cướp mìn Nam, cướp lun sự śng
Áp đặt gng xìng chứ có ai mơ !

*

Và tương lai chỉ còn năm năm nữa
Ńu dn ta còn thụ đ̣ng, ng̀i chờ
Nước hóa làng Tàu, dn thiu ngục lửa
Đ́y, ṃng c̣ng Tàu, c̣ng Vịt đang mơ !

*

Đã đ́n lúc Vịt Nam ơi, toàn qúc
Nắm tay nhau, b́t khút đứng ln nào !
Ta phải đ̣p tiu tan bày bán nước
Chín chục trịu người mà sợ chúng sao ???

*

Chín chục trịu người chỉ c̀n phn nửa
Đứng bn nhau, sức sẽ mạnh v cùng
Ta hãy ĺy những lửa hờn ch́t chứa
Đ́t cháy bạo quỳn, ác đ̣c, tàn hung !

*

Cứ đ̣p tan lũ c̣ng n hèn nhược
Là Thành Đ ký ḱt sẽ ra tro
Nào, dũng cảm, kin cường ta nḥp cục
Mà dựng cho đời hạnh phúc, tự do ...

*

Dẹp Vịt c̣ng nghĩa là ta cứu nước
Cứu chính đời ta khỏi ách c̣ng Tàu
Chung sức chung lòng là ta làm được
Dăm ba năm  ? Thời gian ́y khng lu !!!

*

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003