bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 
7 bước CsVN ln lt st nhập VN thnh 1 tỉnh của TQ vo năm 2020.

https://youtu.be/qdgLVVm9Yjk

 

** 


 

CỨU TA DO CHÍNH TA THI !!!

(Lời th́t thanh gởi v̀ Qu Hương và đ̀ng Bào Vịt Nam)

Tin mình, chớ c̣y vào ai
Đừng nghe những tíng m tai, mát lòng
Đ́u tranh giành lại núi sng
Chỉ người trong nước gánh g̀ng được thi
Ngoài này ba b́n trịu người
Sẽ là ḥu thũn cho nơi qu nhà
Dù lòng ph̃n ḥn, xót xa
Dù lời hứa với sơn hà năm nao
Cũng khng khơi được sóng đào
Bn trong mới đủ lược thao xoay v̀n...
Vng, trong nước, chính mun dn
Phải can trường, chớ ngại ng̀n đứng ln !
Quýt tm đ̣p nát tà quỳn
Ńu khng mún bị xích xìng, dịt vong !!!
Tự do chẳng kẻ cho khng
ng Cha ta đ̉i bằng dòng máu tươi
Ńu ta mún śng kíp người
Và đưa con cháu thoát đời vong n
Thì ta phải dịt giặc H̀
Đ̉ mà ĺy lại cơ đ̀, núi sng
Khơi ngùn phải tự bn trong
Thì bn ngoài nước mới mong đ̀ng hành
Tám mươi lăm trịu dn lành
C̣ng thù năm trịu lại thành bó tay ???
Hãy mau, ta đứng ln ngay
Trịu dn cũng đủ th̉i bay tà quỳn !
Cớ sao ta mãi ng̀i yn
Giang sơn t̉ qúc oan khin nhìu r̀i !
Cứu ta do chính ta thi
Chớ vin, chớ dựa vào người mà đau !

*

Đ̀ng bào ơi đứng ln mau
Trước khi giặc c̣ng dng Tàu núi sng !!!
Cháy nhà sao chỉ đứng trng ?
Lửa oan khin ́y chung lòng, ḍp đi !
C̣ng Tàu cai trị ta thì
Than ơi, sẽ chẳng còn gì Vịt Nam !!!
B́y giờ h́i ḥn, khóc than
Được chi, hay ng̣m hờn oan xúng m̀ !? 

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003