bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     


https://youtu.be/oM53q_Fy2yY

 Hai l̀n ḿt nước


 

** 

 

ĐẢNG KHNG BÁN CÁT...

Nhn tin đảng CSVN ĺy cát tại Vịnh Cam Ranh bán cho Trung c̣ng xy  cng thự ở đảo Gạc Ma - Nhờ Quí vị và các Bạn chuỷn ṛng rãi v̀ VN giúp. Tác giả xin ghi ơn.

Đảng ta bán cát bao giờ ?
Vì dư, cát nó tràn bờ, th́ thi !
Cát mà đ̉ đó thì r̀i
Nước ln, sóng cún, cát tri khng v̀ !

Mà "anh" của đảng giỏi gh
"Anh" xy cng sự bn l̀ bỉn ta
Đảo này tn gọi Gạc Ma
Cát Cam Ranh đảng chở ra ŕt g̀n 

"Anh" và đảng v́n tình thn
Như răng thánh với mi th̀n b́y nay
Khi "anh" c̀n cát vùng này
Đảng mà khng bán, ơ hay, được à ?

Bán đi, đảng được đ la
Còn "anh" thì được Gạc Ma làm đ̀n
"Anh em" cùng khéo cùng khn
Song phương đ̀u lợi, dn bùn là sao ?!

Đảng ta bán cát đu nào?
Chỉ là chở nó đưa vào Gạc Ma
Dn ai t́ đảng ́y à ?
Cng an đảng đánh cho mà nát thy !

Đánh r̀i đảng sẽ phủi tay
Vu dn "phản đ̣ng" mửng này đảng khn
Đảng mà chẳng bít giữ h̀n
Thì "anh" đảng ở trong đ̀n bắn ra

Bắn ngay từ đảo Gạc Ma
Vào lăng H̀ tặc, vào nhà các mi
Răng mi lúc ́y than trời
Th́m tình Mao Mác, th́m đời vong n

Đảng khng bán cát bao giờ
Nhưng mà đảng bán cõi bờ từ lu !
Ńu dn khng dẹp đảng mau
Đảng giao cho lũ c̣ng Tàu gít dn ...

Dn ơi, ngày đó ŕt g̀n
Đứng ln, toàn qúc, ta c̀n đứng ln !!!
 

Ng Minh Hằng

  

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003