bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     


https://youtu.be/oM53q_Fy2yY

 Hai l̀n ḿt nước


TIẾNG HỜN THẾ KỶ

 

(Nhn tin Formosa bồi thường 500 triệu dollars cho vụ thải chất độc xuống biển miền Trung lm c chết tại Vũng ng v cc vng ln cận khiến dn chi tại những vùng này tng đi, phải bỏ qu đi tm cơm o. Lại cũng c tin số tiền bồi thường l hai tỷ bốn v CSVN th khng lo cho dn m vẫn mập mờ lừa mị, h miệng mắc quai, v VC đ phản bội dn tộc, bn nước VN cho Tu cộng.)

 

Năm trăm trịu hay là bao trăm tỷ
Cũng khng sao bù được ñi đau này
Ñi đau non sng, tíng hờn th́ kỷ
Dưới ách c̣ng n dn ṭc đọa đày

*

Ñi đau tinh th̀n của người dn Vịt
Nhìn Tàu tàn phá núi sng mình
Và bị đảng mướn cn đ̀ đánh gít
Khi bởi thương qu ln tíng b́t bình !!!

*

Đau xót lắm, nhìn đ̀ng bào kh́n kh̉
Nhìn bỉn xanh cá ch́t trắng trn bờ
Nhìn c̣ng Tàu nghnh ngang trn đ́t T̉
Chỉ có loài bán nước mới làm ngơ !!!

*

Năm trăm trịu hay là bao trăm tỷ
Đảng bán qu, ngang tắt với c̣ng Tàu
Khng c̀n bít dn đau từ xương tủy
Mặc mi trường di hại đ́n đời sau !!!

*

Cá đã ch́t, dn Vịt Nam đang ch́t
Trong đói nghèo, trong bịnh ṭt, hờn căm
Chỉ có đảng hn hoan quì lạy Cḥt
Mong bạc tìn ngi vị mãi mun năm !

*

Này hỡi đảng, đừng mơ màng huỹn vọng
Dn Vịt Nam lun b́t khút kin cường
Bỉn đã vỡ và trăm ngàn con sóng
Sẽ san bằng, xóa sạch đảng v lương !

*

Hỡi Vịt Nam, những ai còn say ngủ
Ḍy đi thi, nḥn dịn bọn hung tàn
Ḍy, chung sức mà dịt loài ác thú
Đ̉ cng bằng chính nghĩa được vinh quang !

*

Chỉ Vịt c̣ng mới sợ dn vùng ḍy
Phá Ba Đình, đ̣p vỡ đảng cờ sao
Người chn chính qúc gia đ̀u nḥn th́y
Yu qu hương thì phải đ̣p c̣ng nhào !!!

*

Chính Vịt c̣ng bọn ṭi đ̀, phản qúc
Cõng Tàu Nga v̀ đạp ṃ Tin R̀ng
Ai ch́ng đ́i vì yu nòi xót nước
C̣ng bắt chắng từ, c̣ng gít như khng !!!

*

Đ̀ng bào Vịt Nam, hỡi người Qúc Sĩ !
Hỏi nhục nào bằng nước ḿt nhà tan !?
Năm trăm trịu hay là bao trăm tỷ
Có nghĩa gì khi ta ḿt Vịt Nam ???

*

G̀n tám mươi năm c̣ng khng h́i cải
Mà càng ngày ṭi ác ch́t càng cao
Nước sắp ḿt, c̣ng, ta mau đào thải
Xy ṃt Vịt Nam đ̣c ḷp, tự hào ...

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003