bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 
nhạc ph̉m ĐỨNG ḌY ĐI THI -Thơ: Ng Minh Hằng -Nhạc: Mai Đằng

Trình bày: H̀ng Thắm

 ***

ĐỨNG ḌY ĐI THI !!!

Bao lu nữa, bỉn ơi, bao lu nữa
Ch́t đ̣c tan, cải thịn sạch mi trường ?
Thuỳn ra khơi khng giặc Tàu chặn cửa
Như thuở nào, tm cá ng̣p trùng dương ...

*

Bao lu nữa, rừng ơi, bao lu nữa
C̉ thụ mọc đ̀y, tủi ḿy ngàn năm
Khng kẻ phá rừng vắt cy ra sữa
Ra bạc vàng cho chúng ćt đ̀y ngăn

*

Bao lu nữa, núi ơi, lòng quặng mỏ
Lại no đ̀y như tự bủi sơ khai
Khng có bọn gian hùng tư bản đỏ
Cướp sạch tài nguyn, tàn phá hình hài ....

*

Bao lu nữa, Hoàng Trường Sa, máu thịt
Cờ bay vàng bn c̣t ḿc Vịt Nam
Khắp nước ti khng còn chi d́u tích
Của giặc Tàu, ṃt thuở đã nghnh ngang !

*

Bao lu nữa hỡi người dn nước Vịt
Mới trưởng thành mà dũng cảm vùng ln
N̉i tŕng Din H̀ng th̀ lời quýt chín
Nḥn dịn ṭi đ̀, vạch ṭi từng tn ?

*

Ṭi của đảng là rước voi đạp ṃ
Áp bức, tham tàn, đánh gít mun dn
Nhưng với Tàu lại coi như ng t̉
Vng, dạ, cúi đ̀̉u, lím gót, hn chn !

*

Ṭi của đảng khng bút nào tả h́t
Thành bản ch́t r̀i, chúng chẳng đ̉i thay
Đảng mà śng, dn Vịt Nam sẽ ch́t
Sẽ gíng Tn Cương, Ty Tạng ṃt b̀y ...

*

Bao lu nữa toàn dn ta đứng ḍy ???
Bảy chục năm hơn quá đủ đau r̀i
Ńu cứ ch̀n chờ thì ta ch́t đ́y
Vì ta, vì đời, đứng ḍy đi thi !!! 

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

__.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003