bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     


https://youtu.be/oM53q_Fy2yY

 Hai l̀n ḿt nước
 

**

170526-NgoMinhhang-XinThuongDe.1.jpg

170526-NgoMinhhang-XinThuongDe.2.jpg

 

XIN THƯỢNG Đ́

HÃY ĐƯA TAY QUỲN LỰC

Ṃt tíng n̉ và bao người gục xúng
Ḱt quả là gì ? chỉ những đau thương !!!
i, đ́n bao giờ con người mới bít
Śng chỉ ṃt l̀n, śng đ̉ yu thương ???

*

Śng đ̉ yu thương, thứ tha, ch́p nḥn
Những gíng nhau và khác bịt của nhau
Đừng vì b́t đ̀ng mà sinh sn ḥn
Tạo oán gy thù kh́n khó thương đau !

*

Hãy tưởng tượng ṃt gia đình đ̀m ́m
Có đủ mẹ cha, con cháu, vợ ch̀ng
R̀i tíng n̉, r̀i đau thương tràn ng̣p
Còn lại gì ngoài tan nát nữa khng ???

*

Ngoài tan nát, ngoài máu xương la lịt
Người ch́t đã đành, kẻ śng thì sao ???
Śng tàn ṭt, śng đau bùn sút kíp
Hỏi nhn sinh ai mún th́ đu nào ?!

*

Ai mún th́, Thánh Th̀n nào mún th́ ?
Là u m, ác đ̣c của con người !
Là xúc phạm đ́n quỳn năng Thượng Đ́
Xem mạng śng người như những trò chơi !

*

Ṭi ác ́y đã kinh hoàng nhn loại
Là ñi bùn vì vắng bóng lương tri
Là ưu tư của văn minh thời đại
Của Chúa nhn lành, của Pḥt từ bi ....

*

Dừng ngay lại hỡi bàn tay tắm máu
Hỡi tm h̀n bịnh hoạn thíu lòng nhn
Xin Thượng Đ́ hãy đưa tay quỳn lực
Thức tỉnh ai lạc ĺi giữa dương tr̀n !!!

*

Và trừng phạt kẻ gieo đìu tang tóc
Ch́n nhn gian đau kh̉ quá nhìu r̀i
Sự còn, ḿt, con người, ai chọn lọc ?
Chỉ có ý Trời định đoạt mà thi  

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003