bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

Em b Ty Tạng bị 3 thằng Tu đnh chết d man

https://youtu.be/t-j6s2gNuTg
 

**

 

NGN NGỮ

Ngn ngữ như th̉ con dao
Tuỳ theo tm tính người no dng thi
Vo tay đồ tể, hỡi ơi
Bao nhiu sinh mạng la đời, thảm thương
Dao vo tay bọn bất lương
Giết người cướp của, bạo cường k̉ chi
Vo tay hiểm độc sn si
Bạ đu chm đấy, c̀n g đng, sai
Vo tay gian c v loi
Nạn nhn cứ phải di di hứng dao !
Vo tay nhn bản, thanh cao
Bốn phương đượm nghĩa đồng bo sng tươi
Vo tay yu nước thương ni
Dao thnh kiếm thp, thnh ngo bt hoa
Để hương thơm khắp g̀n xa
Như l Nguyễn Huệ, như l Nguyễn Du
Vo tay đức đ̣ nhn từ
Thành lời khuyn giải n nhu, gip người
Vo tay tri thức tinh khi
Thnh chu thnh ngọc lm đời thăng hoa
Vo tay nội trợ hìn hòa
Gia đnh thuận thảo, cửa nh yn vui
Vo tay đức hạnh suy đồi
Thnh cu c độc, thnh lời t dm

Ngn Ngữ thể hiện cái Tm
Như dao, thể hiện người cầm, thế thi  !

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

  

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003