bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

**

Quí vị và các Bạn có th̉  tham khảo tại những links :

 

https://www.youtube.com/watch?v=kblqqHjblM8

http://www.tmz.com/2017/05/30/kathy-griffin-beheads-donald-trump-photo-tyler-shields/

TÍC THAY !!!

Ngày 30/5/2017 Kathy Griffin,  liberal actress-comedian, trong khi thu hình với Tyler Shields đã c̀m ṃt chíc đ̀u lu cắt lìa khỏi thn mình, mặt là TT Donald Trump đ̀y máu, giơ ln.  Hình ảnh này do IMZ đưa ra cng chúng làm nhìu người b́t bình. Kathy Griffin xin l̃i Trump và bị CNN cho nghỉ vịc. Bị ḿt vịc, bà ta khóc và đ̉ ṭi tại Trump làm hư h́t sự nghịp của mình.

Tưởng bà người Mỹ văn minh
Ghét đìu tàn ác, qúi tình nhn gian
Nào hay bà cũng bạo tàn
Cùng hung cực ác, tíng vang nhường này !
Đ̀u người đ̃m máu trn tay
Giơ cao cho th́ gian hay tm bà
Khác gì  ISIS đu ta
Cũng tàn bạo, cũng quá đà dã man
Đ̀u lu có mái tóc vàng
Cắt lìa khỏi c̉, mặt tràn máu tươi
Nhìn thi là th́y lạnh người
Nhưng bà cho đó chuỵn đời tr̀n gian
Đ̀u lu đẵm máu kinh hoàng
Với lòng sn ḥn, bà làm trò chơi !!!
Bà ơi, đời sợ bà r̀i
Và làm b́t mãn những người từ tm
Bà gy ṃt đợt sóng ng̀m
Giữa người và bọn thú c̀m, b́t lương
Thẹn cho nước Mỹ phú cường
Với lòng nhn đạo lun thương giúp đời
Mà nay b̃ng có ṃt người
Cắt đ̀u đ̀ng loại ngời ngời, kinh sao!
Dù cho đ̀u giả đi nào
Nhưng hình ảnh ́y tự hào được a ?
Bà là người nước Cờ Hoa
Hành vi ISIS, ngán bà bít bao !!!
Hm qua tay bắt mặt chào
Hm nay tráo trở th́ sao hỡi trời ?
Tự bà làm nát bà thi
Mà còn gieo ṭi cho người, tíc thay...

Thì ra trn th́ gian này
Bít người, bít mặt, ai hay t́m lòng !!!

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003