báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

ĐỨNG LÊN, PHẢI ĐỨNG LÊN MAU !!!

Tha thiết gởi về Quê Hương và đồng bào VN mà tôi xót xa vừa thương vừa giận. 

Nhà mình, cướp đốt thành tro
Mình không đuổi cướp, không lo giữ nhà
Lại đi oán trách người ta
Bất nhân, sao chẳng xông pha cứu mình  !!!
*
Nhà người, người điểm hoa xinh
Nước người, người giữ an ninh cho người
Nước mình, mình để xé tơi
Dân mình mặc cộng làm đời ai đau
Rồi rằng cộng đánh mình đâu
Thì im, chớ nói, bể đầu, thiệt thân !
Quê hương đảng tính từng phân
Đảng lo mọi việc, ta cần bình an !
Nhục thì nhục hết Việt Nam
Đâu mình ta nhục mà than uổng lời !
Thế nhưng hằn học trách người
"Vô tâm, sao để nước tôi suy tàn ???"
*
Biết điều với chứ, Việt Nam !
Nhà mình, trách nhiệm lo toan do mình  !!!
Mỗi người có một gia đình
Mỗi dân có nước, phân minh thế rồi
Nước ai dân nấy tô bồi
Nhà ai nấy giữ cơ ngơi của mình
Quốc gia liên đới là tình
Giúp ta nếu có chiến chinh điêu tàn
Thiên tai, dịch bệnh lan tràn
Chớ còn việc nước hoàn toàn do ta
Nhà ta, ta phải giữ nhà
Nước ta, ta phải biết mà yêu thương
Nếu như gặp buổi nhiễu nhương
Toàn dân ta phải một phương, một lòng
Đứng lên gìn giữ núi song
Bảo toàn bờ cõi cha ông giao truyền
Nếu ta để bọn tà quyền
Đập tan chính nghĩa, phá thuyền quốc gia
Thì là trách nhiệm của ta
Đứng lên, dũng cảm, xông pha diệt thù
Gương xưa oanh liệt đừng lu
Hồn xưa hãy để thiên thu sáng ngời
Đừng mơ mà trốn việc đời
Chờ người lấp biển vá trời giùm ta !
*
Nhà ta, ta phải giữ nhà
Và làm nghĩa vụ sơn hà đã trao
Noi gương trung nghĩa anh hào
Diên Hồng hãy dựng cao trào đấu tranh !
Để mà giải đảng cho nhanh
Nếu không, Chệt biến ta thành Tân Cương
Thì ta hết cách, cùng đường
Dân thành nô lệ, quê hương thuộc Tàu ...

Đứng lên, phải đứng lên mau !!!

Ngô Minh Hằng

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

  

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003