bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

https://youtu.be/GbzjbHG_pPs

Chuyện Buồn Thng Tư Thu Hường


 

**

170703-NgoMinhHang-TaVe.1.jpg

170703-NgoMinhHang-TaVe.2.jpg

hay:

https://drive.google.com/file/d/0B7vROY4M3750SnZVUHpVX2VoVnM/view

 

Mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc ph̉m  TA V̀

Thơ Ng Minh Hằng - Nhạc Xun Đìm - Trình bày Vịt Dũng - Như Mai

 

https://drive.google.com/file/d/0B7vROY4M3750SnZVUHpVX2VoVnM/view

 

TA VỀ

Một mai ta sẽ trở về
Bng ta gọi nắng con đ đầu lng
Quốc ca từng nhịp ht vang
Gi reo v l cờ vng tung bay
Cy đa ấy, lũy tre ny
Đn ta l cũng vẫy tay l mừng
Ta về, mắt mẹ rưng rưng
Ni sng vo hội trng phng hoa đăng
Ta về,  ph cũ ta thăm
Đem tin vui xa đau thầm, giải oan
Ta về,  lng biển hn hoan
Sng reo mừng nước Việt Nam hon hồn
Ta về, rừng cũ ta hn
Từng vin đất lạnh vu chn bạn t
Gọi hồn từ ci m u
Đứng ln rũ sạch thin thu oan hờn
Ta về, gh đỉnh Trường Sơn
Hiển linh Tử sĩ thot hồn vo my
Ta quỳ, m nhnh cỏ may
V danh, mun thuở cn đy, anh hng
Ta về, ơi ni, ơi sng
Cờ bay vng khắp ruộng đồng như hoa...

Ng Minh Hằng

2000

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

  

__._,_.

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003