bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

Th́y Gì Trn Qu Hương Ta ?

Nhạc và lời: Nguỹn Sỹ Thùy Ngn - Trình bày: Thanh Tm

https://youtu.be/YZ9HLaJlivY


 

**

Người dn VN đã vang lời hịu trịu:

"Vịt C̣ng ức híp dn lành"

"Ta c̀n trút ph́ mà giành ́m no !"

"CS khng xứng đáng là người c̀m đ̀u và lãnh đạo đ́t nước.

Phải trút ph́ CS đi !!!

 

 

XIN MAU ĐỨNG ḌY BA MÌN !

Tha thít gởi v̀ đ̀ng bào và qu hương Vịt Nam. Vì sự ḿt còn của t̉ qúc, xin Quí Vị và các Bạn típ tay chuỷn tíng nói và tinh th̀n của người dn Hà Ṇi đ́n với  họ hàng, bằng hữu và t́t cả những người thn quen của Quí Vị và các Bạn tại Vịt Nam. Tác giả v vàn bít ơn Quí Vị và các Bạn.

 

Trước bao gian ác của đời
Đã toan rũ sạch làm người v tm
An vui, ḳ chuỵn cát l̀m
Qu hương còn ḿt, thăng tr̀m mặc ai
Nhưng từ tim, ñi đau dài
Tíng hờn sng núi u hoài lại vang
Th́ là ḷ lại dng tràn
Th́ là bút lại từng hàng, đau thơ
Th́ là dn ṭc cõi bờ
Lại nung ńu, lại đợi chờ h̀i sinh
Lại thơ giục giã đăng trình
Lay người say ngủ, gọi tình qu hương
Lạc Long hỡi gíng qụt cường
Bình Nguyn phá T́ng, hỡi gương kiu hùng !
Đau chăng đ́t nước Lạc H̀ng
Đảng dng Tàu c̣ng núi sng ta r̀i
Ch̀n chờ chi, đứng ln thi
Đ́u tranh ĺy lại cơ ngơi sơn hà
Tự do, hạnh phúc cho ta
Tự quỳn, tự chủ cho nhà Vịt Nam
Ńu ta hèn ýu, c̀u an
Thì Tàu dày xéo xóm làng, qu hương
R̀i như Ty Tạng, Tn Cương
Ta và con cháu v phương an lành

 

Đ̀ng bào ơi, đứng ln nhanh !
Vịt Nam sắp ḿt, ta đành nhìn sao !?
B́n ngàn năm với tự hào
Tinh th̀n Qúc Toản thủa nào còn khng ???
Đảng gieo xương trắng máu h̀ng
Đứng ln dịt đảng mới mong đ̉i đời
Kìa Hà Ṇi đứng ln r̀i
Sài Gòn và Hú đu lời đ̀ng thanh ???

"Vịt C̣ng ức híp dn lành"

"Ta c̀n trút ph́ mà giành ́m no !"

Chỉ c̀n nửa nước h to
Thì ba trịu đảng ra tro ṃt giờ !
Hờn căm như nước vỡ bờ
Như ngàn núi lửa đang chờ n̉ tung
Đứng ln, śng mạnh, śng hùng
Śng đời oanh lịt con R̀ng cháu Tin !!!

 

Xin mau đứng ḍy, ba mìn
Cứu nòi gíng Vịt, cứu nguyn sơn hà ...
Cũng là ta cứu chính ta
Ch̀n chờ, nước ḿt mà nhà thì tan !!!

Ng Minh Hằng 

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003