bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

Thơ Ng Minh Hằng - Xun Đìm ph̉ nhạc - ca sĩ Vịt Dũng -  Như Mai trình bày.


 

**


ĐẠO V HNH ĐẠO

Đạo - CHNH ĐẠO - lm đời thm tươi đẹp
Thnh ha con người,  gột rửa bn nhơ
Người hnh đạo bao dung, khng hơn km
Khng tự tn mnh l nhất bao giờ !

*

Đạo - CHNH ĐẠO - dẫn đường Chn -Thiện - Mỹ
Đạo dạy đời Bi - Tr - Dũng - hy sinh
Người hnh đạo phải dẹp lng vị kỷ
Yu tha nhn như thể đ yu mnh

*

Đạo - CHNH ĐẠO - th trước sau như một
Đạo mang vo đời hiếu nghĩa, nhn lun
Người hnh đạo khng đng tuồng, đội lốt
Lường gạt niềm tin, bun thnh bn thần

*

Đạo - CHNH ĐẠO - dạy quật cường, v y
Dạy yu thương gn dựng nước non nh
Người hnh đạo phải Phật tm Phật
Khng mưu đồ lm tn hại quốc gia !

*

Đạo - CHNH ĐẠO - ngộ lun hồi, sinh tử
Nn chẳng gian tham, hiểm độc, v tnh
Người hnh đạo khng cuồng ngn vọng ngữ
Ngậm mu phun người, ḷt lọng, bất minh

*

Đạo - CHNH ĐẠO - thực hnh Bi - Tr - Dũng
Dựng ha bnh, mưu quốc thi, dn an
Người hnh đạo khng gian manh, phản phc
Hại kẻ hiền lương, dung dưỡng bạo tn

*

Đạo - CHNH ĐẠO - lun luyện tm rn tr
Dng tr - nhẫn - nhn - v y - đng đường
Người hnh đạo khng đi cng ma qủy
Hại giống ni v ph nt qu hương !

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

  

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003