bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 
nhạc ph̉m ĐỨNG ḌY ĐI THI -Thơ: Ng Minh Hằng -Nhạc: Mai Đằng

Trình bày: H̀ng Thắm

 ***

 

 

ĐỪNG CẮM SÀO SU ...

 

Chọn ĺi śng nào anh chị chọn đi

Đy đ́t tự do khng ai ép bục

Śng đời trung thành thương dn xót nước

Khi nước dn đang trong cảnh nguy nàn

*

Śng ng̉ng cao đ̀u khng h̉ Vịt Nam

Dù thua thịt, dù c đơn, hạn hẹp

Nhưng khí phách ṽn can trường, sắt thép

Chẳng đ̉ bao giờ ta đánh ḿt ta

*

Ĺi śng giữ tròn chính nghĩa qúc gia

Vì danh dự, vì lương tm, trách nhịm

Vì t̉ qúc, ṽn giữ đìu tm nịm

B̉n pḥn ta với nước ṽn còn đ̀y...

*

Hoặc chọn cục đời vút mặt, phủi tay

Đ̉ v cảm, khng băn khoăn th̉n thức

Mặc đ̀ng bào đang oan khin đáy vực

Mặc đảng bạo tàn bán đứng qu hương

*

T̉ qúc ring mình ? Sao phải xót thương ? !

Là vịc đảng, đảng toàn quỳn định đoạt !

Lịch sử xa r̀i Đ́ng Đa, sng Hát

Nhắc lại ích gì Nguỹn Hụ, Trưng Vương ?!

*

Cứ bít hm nay, śng cảnh thin đường

Mĩn có đủ rượu ngon và gái đẹp

Mĩn lắm bạc tìn, dù làm con vẹt

Dù cúi đ̀u quì ǵi trước ngoại bang

*

Dù cướp dn đen, thu vét bạc vàng

Ai ch́t mặc, mĩn đảng còn là được !

CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH th́ là đúng hướng

Nước ḿt, dn đau chứ thịt chi mình !!!

*

Ńu ra nước ngoài cũng ḳ người khinh

Theo lịnh đảng, cứ gian hùng nghị quýt

Ng̣m máu mà phun, phun cho Qúc ṃt

Qúc mà bung là đảng nắm c̣ng đ̀ng !

*

Gắp lửa(1) càng nhìu càng được tuyn cng

Đúng chính sách lại đạt cao thành tích

Đ́y, đời śng nào các anh chị thích

Thì cứ tha h̀ lựa chọn, tự do!

*

Cũng chẳng c̀n chờ khi tóc màu tro

Mới th́y được những oán hờn vay trả

Cứ nhìn xác H̀ bít ngay ḥu quả

D̃u ch́t đi, bia mịng ṽn mun đời !

*

Thích ĺi śng nào, cứ chọn, người ơi

Dùng trí óc, lương tm mà chọn nhé

Đừng đ̉ cháu con bị đời bím nhẽ

Khng dám ng̉ng đ̀u vì ṭi cha ng ...

*

Đừng đ̉ anh em, c bác gíng dòng

Phải h̉ thẹn vì gia đình, huýt th́ng

Cứ tay cướp r̀i tay kia n̉i tŕng

Thì th́ nhn ai mà chẳng ch cười ?

*

Được sinh ra, ai cũng th̉ là người

Nhưng tư cách mới làm nn giá trị

Ngn ngữ, hành vi, tính tình, ý nghĩ

Sẽ tự phn đẳng loại m̃i con người

*

Kẻ có tm thì họ chọn ĺi đời

Śng lợi ích cho nhn qùn xã ḥi

Còn kẻ b́t lương ngại gì phạm ṭi

Ác đ̣c, tham tàn, bán nước, gít dn ...

*

Vng, chọn đi, ta śng chỉ ṃt l̀n

Thì hãy śng có lương tm, trách nhịm !

Đ̉ ńu lúc đời v thường, đ̣t bín

Khi đưa tay còn có những bàn tay...

*

Hãy nhớ phù du là kíp śng này

Chớ cắm sào su mà r̀i khó nh̉ ̣!(2)

Pḥt đã dạy cõi đời là b̉ kh̉

Xin đừng thm đau xót nữa cho đời ...

 

 

Ng Minh Hằng

 

 

1- tục ngữ VN - Gắp lửa bỏ tay người: Vu kh́ng, gieo tíng ác, oan vạ cho người.

2- tục ngữ VN - Cắm sào su khó nh̉: Đi su vào ṃt vịc gì thì khó gỡ ra. Ý khuyn con người làm vịc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, khng nn qu đáng mà h́i khng kịp,  tự mình hại bản thn mình

 

 

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003