báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 
nhạc phẩm ĐỨNG DẬY ĐI THÔI -Thơ: Ngô Minh Hằng -Nhạc: Mai Đằng

Trình bày: Hồng Thắm

 ***

 

https://www.voatiengviet.com/a/cong-an-ra-thong-bao-chinh-thuc-bat-nha-tranh-dau-nguyen-viet-dung/4047948.html

 

KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?

 

 

Cộng bắt Nguyễn Viết Dũng rồi!

Nghe tin ai chẳng bồi hồi xót xa ...

Xót vai em nặng sơn hà

Xót lòng em khắc Quốc Gia - Cờ Vàng

Xót em dũng cảm hiên ngang

Dựng cờ, mong một huy hoàng núi sông

Em làm cộng sợ vô cùng

Sợ dân ba cõi kiêu hùng đứng lên

Chung tay đập nát bạo quyền

Cho nên tìm cách cộng nghiền nát em !

Trước Tàu thì cộng đớn hèn

Trước dân thì ác, cộng quen thế rồi...

Bởi ta cúi mặt im lời

Nên chi cộng mới vững ngôi trị vì

Ba miền, ta đứng lên đi !

Hãy như bó đũa ta thì cùng nhau

Muôn tay dựng một tuyến đầu

Thì ta xoay chuyển địa cầu như không !

Trong thì giải cứu núi sông

Ngoài thì yểm trợ hết lòng cho quê

Hóa Giang còn đó câu thề  (1)

Lời Trần Bình Trọng vọng về còn vang (2)

Non sông tổ quốc Việt Nam

Đảng kia đã ký dâng quan cộng Tàu

Nếu ta không lấy lại mau

Thì rồi Hán hóa, hờn đau muôn đời !!!

Hôm nay cộng bắt Dũng rồi

Không mai thì mốt cộng thời bắt ta

Khoanh tay chịu chết thế à ?

Không !!! Nam-Trung-Bắc mọi nhà đứng lên !!!

 

 

Ngô Minh Hằng

 

1/ Năm 1287 Mông Cổ đem quân sang đánh nước ta lần thứ ba, chúng hết sức hung hăng vì mối thù hai lần thua trước. Hưng Đạo Đại Vương đi đánh giặc, Ngài cầm gươm chỉ xuống sông Hóa thề rằng : " Phen này không phá được giặc Nguyên, ta thề không trở lại khúc sông này nữa".

 

2/ Khi quân Nguyên Mông sang xâm lăng nước ta lần thứ hai, Thoát Hoan bắt được tướng của ta là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Biết là vị tướng tài, Thoát Hoan chiêu dụ, ướm hỏi là Ngài có muốn được phong làm Vương đất Bắc ?  Trần Bình Trọng quắc mắt, nhìn vào mặt Thoát Hoan thét lên rằng: " Ta thà làm qủy nước Nam chớ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì chỉ có chết mà thôi, can chi ngươi phải lắm lời."

 

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003