bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

 

NÉT ẶC TH

 

Ta, con suối nhỏ nằm khim tốn

Mưa đổ đầu nguồn nước vẫn trong

ịa chấn, sng bồi hay ni cản

Suối vẫn triền min, ngt một dng

*

Ta như con n đang xy tổ

Sng đạn phi nhn chẳng gợn lng

Vẫn gốc cy lnh đơm tri ngọt

Vẫn hồn biển lớn gọi tnh sng

*

ời x ta xuống, ta khng ng

Vẫn đứng hin ngang, đứng thẳng người

Hồn vẫn vươn cao, hồn bch trượng

Tấm tnh sng ni ṽn đ̀y vơi !!

*

Vẫn trắng, v lng ta vốn trắng,

iềm nhin, ta ng vở tuồng đời

Tai ta khng bẩn lời v sỉ

Hồn chẳng hề vương cnh bụi rơi !

*

Ta vẫn cảm thương loi c điểu

Bao giờ ngươi biết ht lời vui ?

Bao giờ đổi được mu nguyn thủy

ể bít yu thương, th́u nghĩa đời ?

*

ể biết trăm năm l hữu hạn

Thế gian tất cả bng ph du

Cn chăng, ngọc tuýt trong hồn núi

Lưu lại nhn gian nt đặc th ...

 

Ng Minh Hằng 

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

  

__._,_.___ &&&

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU