báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

TIẾC THƯƠNG

(Nhân ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Vị Tổng

Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Ḥa)

 

 

Một ánh sao băng, tắt giữa trời

Việt Nam từ đấy tối thêm thôi!

Thương hồn chính khí gìn sông núi

Tiếc bậc hiền nhân dựng cõi đời  !

Khinh bọn túi cơm loài rắn rết

Giận phường giá áo lũ đười ươi

Nếu không phản phúc, không mông muội

Đất nước giờ đây hẳn kịp người !

 

Ngô Minh Hằng

1.1.2000

 

NÉN HƯƠNG L̉NG

 

(Kỷ niệm ngày 1 tháng 11 đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống  Ngô Đ́nh Diệm và Bào Đệ của Ngài, Ngô Đình Nhu)

 

 

Mỗi chữ xin là một nén hương

Dâng niềm tôn kính, xót xa thương

Anh hùng chẳng bởi do thời thế

Hào kiệt đâu cần phải bá vương

V́ bọn tiểu nhân gây phản trắc

Nên người quân tử hứng tai ương

Nếu không, tổ quốc và dân tộc

Đă với năm châu rạng phú cường

 

Ngô Minh Hằng

25.10.2009

 

 

TIẾC NHỚ

Kính dâng Anh Linh TT Ngô Đình Diệm nhân Húy Nhật của Người.

 

Nửa thế kỷ hơn xót nhớ Người

Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi

Năm ba Xuân tiếc vầng dương tắt

Bốn mốt Đông hờn tiếng kiếm rơi

Dân tộc đảng xô vào diệt chủng

Quê hương cộng hiến để toàn ngôi

Nếu như biết nghĩ về sông núi

Thì Việt Nam nay hiển hách rồi

 

Ngô Minh Hằng

2016 

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

  

__._,_.___ &&&

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

g

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003