báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

Trích thi phẩm: TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản

 

T THÁI HÀ,

T QUC ĐANG RÉO GI

(Nhân tin bo quyn VC manh tâm cướp tu vin Ḍng Chúa Cu Thế ti giáo x Thái Hà và dùng Thái Hà làm nơi cha nước thi t bnh viện. Khi giáo dân Thái Hà phn đi và đ̣i li tu vin th́ nhà cm quyn VC đưa người đến đp phá nhà th, đàn áp giáo dân và ly thuc lá dí vào linh mc ch tế đang khi hành l.)

  

Trên thế gii có nước nào quái g
Mượn ca dân ri không tr thế đâu
Ch
Vit Nam, lũ tà quyn mi r
Mượn dân xong, cướp trng đ ḿnh giàu !
*
Đ
ng cướp dân t căn nhà, miếng rung
Lon g
o, m rau, thánh tht, chùa chin
Nh
ư tài sn ca Thái Hà, tu vin
Đ
ng mượn xong ri sang đot ch quyn
*
Khi giáo dân đ
ng lên đ̣i đt Thánh
Đ
ng tr li bng báng súng, dùi cui
Đ
ng tr li bng nhà tù, roi đin
B
ng bọn công an đàn áp, dp vùi…
*
B
ng cho côn đ hung hăng đp phá
N
ơi phng th tôn kính ca người dân
Th
đon này không có chi là l
Bi đng gian hùng đc ác bt nhân !
*
Ôi, cu
c sng đâu ch cn cơm áo
C
n c nim tin nuôi dưỡng linh hn
Nh
ưng Vit cng, mt lũ người tàn bo
Di
t đo, phá đi đ đng đc tôn !!!
*
M
t sm mt chiu, người dân mt tt
H
nh phúc, t do, nhà ca, rung vườn
Và t
đó, sng đi như thú vt
Tăm t
i, lạc loài ngay gia quê hương !
*
Đ
ến ong kiến nếu ai kia phá t
Ong cũng châm và kiến cũng giơ càng
Hu
ng chi người, nhng năm dài cùng kh
Mt nước, tan nhà, ut hn, hn oan ! ???
*
Hu
ng chi người, mt ging ṇi hào kit
Có b
n ngh́n năm bt khut, kiêu hùng
Có b
c anh thư, có người tiết lit
Có n
thn,  kiếm báu, tm gương trung ...
*
Nên ph
i thế, phi mt ngày vùng dy
N
i gót người xưa: cc nhn, tre ngà
Ngày l
ch s bt đu, vui biết mấy …
H
i đng bào!  ta gii cứu quê ta !!!
*
Xin nghiêng ḿnh tr
ước nhng ḷng dũng cm
Tr
ước nhng con tim chính trc, công b́nh
Không ng
i him nguy, lưới giăng, by cn
Không s
cùm gông, tù ngc, cc h́nh ...
*
H
i toàn quc, xin kiên cường tranh đu
Và bên ngoài xin h
tr, đng lơi
T
t c đó v́ Vit Nam yêu du
V́ l
ương tâm, v́ nghĩa v làm người !!!
Ngô Minh Hă
̀ng

2007

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003