báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 VẦNG TRĂNG NGỌC DÁT
(thân mến tặng những người bạn trên đường dấn thân đấu tranh cho một Việt Nam tự do không cộng sản và cho chính tác giả.)

Cứ tàn độc, cứ điêu ngoa, ác nghiệt
Muốn hay không, ngay thật thắng gian tà
Những lưỡi rắn, miệng hùm, lời hung hiểm
Không làm đời bóng mát phải thêm xa !
*
Ta chỉ có một nỗi sầu quốc nạn
Và quốc thù là cộng sản mà thôi
C̣n tất cả tị hiềm và gian ác
Là bợn nhơ không thể bận chân đời !
*
Không thể chặn được ḍng sông tư tưởng
Trong tâm hồn, trong máu thắm tim ta
Không ngăn được gió ngàn từ muôn hướng
Đưa t́nh nồng bay với tiếng chim ca !!!
*
Vốn hiện hữu giữa ḍng đời bát ngát
Lấy từ tâm đo vũ trụ muôn h́nh
Ḷng hằng cửu, một vầng trăng ngọc dát
Tặng cho đời, làm đẹp nghĩa nhân sinh ! 

Ngô Minh Hằng
2003

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

__._,_._

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:

https://youtu.be/fD35eDCdVXg