bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

***


TRUYỆN GIỎ CUA 

Ti khng nhớ đọc ở đu, ai viết
Truyện mắc cười v nghe cũng đng cơ
Họ v von rằng dn ta, người Việt
Giống như l một giỏ chứa by cua
 *
Cứ con no leo được ln miệng giỏ
Th c con kia ko xuống ngay thi
Từ thng Tư đen, nước đầy giặc đỏ
Dn bỏ qu đi tm sống xứ người
*
Th khng lu, một số lng thay đổi
Xưa căm th Việt cộng phải ra đi
Nay c kẻ khom lưng m "hồ hởi"
Coi nỗi đau dn tộc chẳng l g
 
*
C kẻ về qu khoe mnh o gấm
Lm những điều v sỉ lại v tm
C kẻ gip Hồ, tay tung nắm đấm
Ph tan hoang tnh đon kết cộng đồng
 *
C kẻ cầm dao đm người lt cn
V họ th ai tranh đấu kin cường
Ngậm mu phun người, điu ngoa xuyn tạc
Lăng mạ những lng yu mến qu hương
*
Họ nhục mạ người rồi khoe họ tốt
Khoe cao thm, khoe trong trắng nn nường
Chắc họ nghĩ l người đời ngu dốt
V qun rằng "hữu xạ tự nhin hương"
 
*
C phải đấy, giỏ cua, người v dụ ?
Nghe mắc cười nhưng cũng thật xt xa
Tội nghiệp kẻ miệt mi lm cng cụ
Cho một by thảo khấu bn qu cha
*
Cho ci sn si, cho lng hiểm độc
Cho dối gian, tn c của con người
Xin Thượng Đế hy thay tim đổi c
Kẻo họ chm trong nghiệp dữ lun hồi
*
Để lời v giỏ cua m ai viết
Sẽ chỉ l cu chuyện tiếu lm thi
Bởi thực sự tm tnh người dn Việt
Hiểm c, gian manh chẳng c bao người


Ng Minh Hằng
 

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

  

__._

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003