bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

ĐI CHT TM TNH

(Thn mến gởi Đồng Bo Việt Nam trong v ngoi nước, những người cng l tưởng v c chung ước mơ.)

*
Xt dn nước trong ngục t cộng đỏ
Thơ thay gươm, ti tht tiếng căm hờn
Cho d bất ti, cho d b nhỏ
Ti miệt mi đường ging bo c đơn ...

*
V qu cng buồn, ti cng phải viết
Viết lời đau nỗi hận của mun người
Như mấy triệu dn, chiến trường đảng giết
Như Trường Sơn, bao tuổi trẻ chn đời

*
Như vĩ tuyến, tại lằn ranh mười bảy
Cộng d tm sng ni cắt chia tnh
V cộng xm lăng, mọi người đều thấy
Gy hận th cho Nam - Bắc điu linh

*
Như cuối Thng Tư, Ba Mươi, ngy ấy
Ngy mở đầu cho thống hận triền min
Ton quốc bị lừa, Bắc - Nam lọt bẫy
Từ đ đau thương trn ngập ba miền

*
Từ đ dn Nam sống đời cng khốn
Mất hết quyền ăn, quyền ni, quyền người
Qu đến tỉnh, bữa ton khoai sắn độn
Mọi thứ quyền chỉ đảng được dng thi

*
Đảng x dn vo mun ngn thảm nạn
Cướp dn ruộng vườn, nh đất, o cơm
X hội loạn cuồng, dối gian, v cảm
Sống kiếp thiu thn, ruồng bỏ cội nguồn

*
Đảng cắt qu hương dng cho Tu cộng
Đạp mặt dn nhưng đội chệt trn đầu
Dn phản đối. , chng my phản động
L di cui, l ngục tối, hầm su

*
Thấy sự thật trong dng thơ ti viết
Đảng sợ, đảng th, đảng muốn ăn tươi
Tay ba, tay dao, điu ngoa tnh tiết
Kế hoạch: vu oan, ngậm mu phun người

*
Chung l tưởng trn đường thơ đi đ
C đường gươm cng đạo chở che thơ
C cả dao găm cn vng lưỡi đỏ
V c hầm chng, mũi sng chực chờ ...

*
Nhưng thơ vẫn mượt m đầy sức sống
Vẫn hin ngang như đ ni cy rừng
Vẫn hi tội đến ngy tn đảng cộng
Dựng cờ vng, mừng sng ni phục hưng

Ng Minh Hằng

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003