báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


HÙNG SỬVIỆT 5 , Bắc Thuộc Mới: Đại  Họa Mất Nước, LNTH

https://youtu.be/H7omilW6BgE

 **


ĐỪNG MÃI NGÂY THƠ ...

Ghi lại nỗi đau khi nhìn thấy những trò đánh phá, hoả mù, lừa bịp đồng bào do VC và VG thi hành nghị quyết 36 của đảng VC đã và đang diễn ra trong cộng đồng VNTNVC trên toàn thế giới và nhất là tại Hoa Kỳ.

*

Chỉ Việt cộng thì mới binh Việt cộng
Mới lưu manh gắp lửa bỏ tay người
Chỉ Việt gian mới phản nòi hại giống
Ngậm máu phun người thay cộng mà thôi!

*

Chúng đã bất lương bẻ cong, xuyên tạc
Mọi ý mọi câu chính trực, công bình
Rồi ngược lại, chúng vu điều gian ác
Cho người lành theo qủy kế Hồ tinh!!!...

*

Chúng vâng lệnh từ Ba Đình, xác ướp
Dùng số đông chúng bịt miệng, đè người
Vừa đánh trống chúng lại vừa ăn cướp
Chiến thuật Tăng Sâm chúng bịp lừa đời!

*

Ai chống cộng chúng vu là đánh phá
Chống Việt gian thì chúng bảo đâm lưng !
Dùng cờ vàng chúng che điều gian trá
Giữa chốn văn minh chúng xử luật rừng !!!

*

Lòng độc ác nhưng lời vờ nhân nghĩa
Tâm điêu ngoa nhưng miệng giả chân thành
Chúng khát máu người thua gì loài đỉa
Chúng lừa người từ tóc bạc, đầu xanh !!!

*

Như thơ nói về nỗi đau đất nước
Về tội chúng làm mấy chục năm trôi
Giận điên cuồng vì giết thơ không được
Chúng sai côn đồ trét bẩn, phun hôi ...

*

Chúng hiểm độc không bút nào tả hết
Hại người rồi, vu người hại tỉnh bơ
Chính vì chúng, việc hồi sinh nước Việt
Gần chín mươi năm gian khó từng giờ !!!...

*

Phải thế không hỡi đồng bào tị nạn ?
Hỡi những tấm lòng trung nghĩa Quốc Gia !?
Người quốc gia có khi nào phỉ báng
Hoặc tấn công người chống cộng không hà ???

*

Không !!! chước ấy chỉ Việt gian, Việt cộng
Đảng sai dùng, mong diệt Quốc Gia thôi
Hỡi Việt Nam, ai còn thương nòi giống
Xin chớ tiếp tay phản bội giống nòi !

*

Xin dùng lương tâm nhìn vào SỰ THẬT
Chớ giao mình cho cạm bẫy con buôn
Xin nhìn quê hương xem còn hay mất
Đừng mãi ngây thơ đắm mật mê đường !!!

Ngô Minh Hằng

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

  

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003

 


THÁNG TƯ ĐEN - Nh
c Hoàng Hoa/ Thơ Ngô Minh Hằng