bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 


HNG SỬVIỆT 5 , Bắc Thuộc Mới: Đại  Họa Mất Nước, LNTH

https://youtu.be/H7omilW6BgE

 **

https://www.voatiengviet.com/a/cong-an-ra-thong-bao-chinh-thuc-bat-nha-tranh-dau-nguyen-viet-dung/4047948.html

KHOANH TAY CHỊU CH́T TH́ À ?

Cộng bắt Nguyễn Viết Dũng rồi!
Nghe tin ai chẳng bồi hồi xt xa ...
Xt vai em nặng sơn h
Xt lng em khắc Quốc Gia - Cờ Vng
Xt em dũng cảm hin ngang
Dựng cờ, mong một huy hong ni sng
Em lm cộng sợ v cng
Sợ dn ba ci kiu hng đứng ln
Chung tay đập nt bạo quyền
Cho nn tm cch cộng nghiền nt em !
Trước Tu th cộng đớn hn
Trước dn th c, cộng quen thế rồi...
Bởi ta ci mặt im lời
Nn chi cộng mới vững ngi trị v
Ba miền, ta đứng ln đi !
Hy như b đũa ta th cng nhau
Mun tay dựng một tuyến đầu
Th ta xoay chuyển địa cầu như khng !
Trong th giải cứu ni sng
Ngoi th yểm trợ hết lng cho qu
Ha Giang cn đ cu thề  (1)
Lời Trần Bnh Trọng vọng về vẫn vang (2)
Non sng tổ quốc Việt Nam
Đảng kia đ k dng quan cộng Tu
Nếu ta khng lấy lại mau
Th rồi Hn ha, hờn đau mun đời !!!
Hm nay cộng bắt Dũng rồi
Khng mai th mốt cộng thời bắt ta
Khoanh tay chịu chết thế ?
Khng !!! Nam-Trung-Bắc mọi nh đứng ln !!!
 
Ng Minh Hằng

 

1/ Năm 1287 Mng C̉ đem qun sang đánh nước ta l̀n thứ ba, chúng h́t sức hung hăng vì ḿi thù hai l̀n thua trước. Hưng Đạo Đại Vương đi đánh giặc, Ngài c̀m gươm chỉ xúng sng Hóa th̀ rằng : " Phen này khng phá được giặc Nguyn, ta th̀ khng trở lại khúc sng này nữa".

2/ Khi qun Nguyn Mng sang xm lăng nước ta l̀n thứ hai, Thoát Hoan bắt được tướng của ta là Bảo Nghĩa Vương Tr̀n Bình Trọng. Bít là vị tướng tài, Thoát Hoan chiu dụ, ướm hỏi là Ngài có mún được phong làm Vương đ́t Bắc ?  Tr̀n Bình Trọng quắc mắt, nhìn vào mặt Thoát Hoan thét ln rằng: " Ta thà làm qủy nước Nam chớ khng thèm làm vương đ́t Bắc. Ta đã bị bắt thì chỉ có ch́t mà thi, can chi ngươi phải lắm lời."

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003