báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     


 

PHÂN TRẦN

Xin gởi những vị gọi tác giả là “nhà thơ”

Có phải nhà đâu, cũng chẳng lều
Tôi làm thơ thế bởi tôi yêu
Thơ tôi nào có bao người đọc
Có đọc cũng quên, chả nhớ nhiều

*

Sự thật, thơ nào có phải thơ
Chỉ là tiếng khóc rất bơ vơ
Tiếng hờn của những hồn vong quốc
Tiếng thét đau thương của cơi bờ

*

Vả lại ư thơ có mới ǵ 
Cũ như Nam Bắc buổi phân ly
Cũ như nỗi hận ngày buông súng
Như tháng Tư nào máu lệ ghi !

*

Tôi viết là mong để cháu con
May ra thông cảm chút ḷng son
Mà tha thứ tội cho tôi đấy
Cái tội tôi làm mất nước non !

*

V́ thế, thơ nào có phải thơ
Là lời tự thú tự xưa giờ !
Là lời tạ tội cùng mai hậu
Mong họ hồi sinh một cơi bờ

*

Mong họ đừng như lớp chúng tôi
Để Hồ lừa bịp mấy phen rồi !
V́ không cảnh giác, chưa khôn lớn
Đă để sinh sôi lũ vẹm người !!!

Ngô Minh Hằng

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

  

__._,_.___ &&&

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003