báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

   

 
CHÚC XUÂN


Xuân đến kia rồi, có phải không ?
Lá non xanh biếc, nụ đơm hồng
Mặt trời lóng lánh hơn thường lệ
Chim hót lời vui, tiếng hót trong !

*

Riêng ta, xuân đến có ǵ vui
Chỉ thấy ḷng đau, dạ ngậm ngùi
Mấy chục năm dài từ mất nước
Quê người, hồn khách. Cố hương ơi !

*

Người ở bên nhà, ta ở đây
Nhớ nhau, nhớ lắm, nhớ từng giây
Bao giờ, ôi đến bao giờ nhỉ
Trống giục, cờ vàng lộng gió bay ???

*

Chúc nhau, năm mới, chúc ǵ nhau ?
Không chúc công danh, chẳng chúc giàu
Mà chúc quê hương ṇi giống Việt
Hết sầu, hết khổ, hết thương đau !

Ngô Minh Hằng

Mời quư vị thưởng lăm thơ CHÚC XUÂN do thi sĩ Ngô Minh Hằng sáng tác, 
Tôi có bài thơ XUÂN!? dưới đây cảm thông với tâm tư tác giả. 
Thân kính,
TDT


XUÂN!?

Xuân đến ngoài trời vui thích trông 
Vui chi mất nước thích cuồng ngông 
Lưu vong lang bạt phận đen đủi
Lưu lạc giang hồ đời hết hồng 
Kẻ ở đắng cay v́ bất định
Người đi chua xót bởi lông bông
Trở về quê mẹ dù chưa đạt
Tranh đấu nguyện cầu sẽ cố công


Doăn Thường
Pasadena 7-2-2018

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]__._

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg