báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

BẢN CHẤT CỘNG NÔ CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

( Gởi đồ tể HPNT sau khi đọc thư "lời cuối cho câu chuyện quá buồn, HPNT viết tại Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2018.  Riêng là giọt nước mắt đau thương cho Huế.)


Hiện thân hung ác ở trên đời
Trời gọi thì ông cũng chết thôi !
Tội Huế chất chồng, ông chạy tội
Thư kia càng đọc, thấy càng tồi !

*

Sáu ngàn dân Huế chết đau thương
"Chẳng có tôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường!"
Ông viết tự lừa ông đấy nhé
Ra ông cũng sợ gặp Diêm Vương !

*

Bàn tay ông đỏ máu dân lành
Thần chết đến đòi, ông chối quanh
Còn mộng đi về nơi cõi Phật
Phật nào phù độ kẻ gian manh ?

*

Dối gian, bản chất cộng nô mà
Vu khống gian hùng
 kế qủy ma
Tay giết dân lành, mồm ngậm máu
Vẫn là vô tội, vẫn điêu ngoa...

*

Nếu ông vô tội, hỏi làm sao
Sợ chết mà không nhắm mắt nào?
Vô tội, thì sao ông biết Huế
Thù ông sâu thẳm, hận ông cao ???

*

Thói thường ăn cướp lại khua vang
Trống mõ rùm beng, miệng cáo làng
Việt cộng vẫn dùng chiêu thức ấy
Đất Trời biết rõ mọi mưu toan !

*

Trời nào tha tội kẻ vô lương
Máu Huế còn kia, thấm đỏ đường
Dân Huế còn kia, khăn trắng tóc
Sẽ là nhân chứng cuộc tang thương

*

Diêm Vương mở ngục đón chờ ông
Nhân quả xưa nay luật gặt, trồng
Chớ tự lừa mình như thế nữa
Đừng mong lừa đảo cả hư không!

*

Ra ông sắp chết vẫn không chừa
Vẫn bịp mọi người đấy, biết chưa?
Bản chất cộng nô là thế đó
Lưới Trời dẫu rộng, chẳng hề thưa !!!

Ngô Minh Hằng
 

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003