bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

THÀ ḾT NƯỚC CÒN HƠN ḾT ĐẢNG

 VC Nguyễn Văn Linh (Mười Cc) ln nắm chức Tổng B Thư, nói ṃt cu để đời và làm danh, đím nhục thm cho H̀ chí Minh và đảng CSVN: Ti cũng biết rằng, dựa vo Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước cn hơn mất Đảng .

"Thà ḿt nước còn hơn ḿt đảng"
Đ́y, quýt tm c̣ng sản đ̀ ra
Thà dng Tàu c̣ng sơn hà
Đ̉ Tàu cho phép đảng ta śng b̀n
Còn sng núi ḿt tn ḿt tủi
Dn ḿt nơi sớm t́i gọi nhà
R̀i bày c̣ng sản Trung Hoa
m mưu Hán hoá, đảng ta l̃i gì ???

*

L̃i tại dn ngu si, nhu nhược
Khng dám nào cả nước d́n thn
Cùng nhau đòi lại đời dn
Đòi v̉ t̉ qúc trọn ph̀n đ́y thi !
Nói tḥt nhé, bọn người c̣ng sản
B́n trịu tn với đảng trung thành
Sức đu đọ với dn lành
Tám mươi trịu khắp mọi ngành dn gian ???
Đã bít đảng ṭp đoàn bán nước
Chỉ m say quỳn tước bạc vàng
Lo gì còn, ḿt Vịt Nam
Sá gì dn ṭc l̀m than đau bùn ?
Sao lại chẳng tìm phương vùng ḍy
Đ̉ mun sau lừng l̃y kiu hùng?
Mà ta v cảm lạnh lùng
Mặc ai quằn quại ñi chung căm hờn !

*

"Thà ḿt nước còn hơn ḿt đảng"
Nghe rõ lời c̣ng sản nói khng?
Ńu khng đ̀ng loạt, đ̀ng lòng
Vùng ln mà cứu non sng gíng nòi
Thì ta sẽ śng đời n dịch
Và nước ta thành tỉnh của Tàu
TỰ DO giả chẳng rẻ đu
Mà bằng xương máu, bằng cu kin cường!
Mún bảo ṿ qu hương dòng gíng
Con cháu mình được śng TỰ DO
Thì đừng hèn nhát, quanh co
Đừng mơ hàng xóm tặng cho, như quà !
Phải vùng ḍy giữ nhà, giữ nước
Như ng Cha đảm lược bao l̀n
Kìa Đinh-Lý-Nguỹn-L-Tr̀n
Ph́t cờ n̉i tŕng đem qun dịt thù
Đ̉ đ́t nước mun thu rực rỡ
Nay cháu con khíp sợ, ươn hèn
Đã mang ṭi với T̉ Tin
Năm chu còn nhục cho ring gíng nòi !

*

Đứng ln, đứng ḍy làm người
Đừng làm su bọ ủng đời lắm ru ??

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Ng Minh Hằng

 

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003