bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

   

QU HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG ???

QU HƯƠNG

Qu hương l g hở đảng ?
Khi m đảng giết tin yu
Nếu qu l "vng tay ấm"(1)
Sao dn bỏ nước, đi liều ???
*
Qu hương: đảng giăng b̃y ṃt
Cho dn chết đứng từng ngy
Qu hương đảng gieo độc ch́t
Trồng người từ tuổi thơ ngy !!!
*
Qu hương l nơi đảng giết
Mu dn nhuộm đỏ cnh đồng
Đầu dn đảng bu trn cọc
Xc dn đảng dấp bờ sng !
*
Qu hương : nh t lớn nhỏ
Khắp cng thnh thị, thn trang
Qu hương : l cờ máu đỏ
Đảng gieo tang tc kinh hong !
*
Qu hương xưa l tổ ấm
Nhưng nay đảng ph tan tnh 
Đảng cắt Nam Quan, Bản Giốc
Dng cho Tu cộng, đn anh!
*
Qu hương: nghẹn ngo tiếng nấc
Của bao thế hệ lương dn
Đảng chưng chiu bi, quỉ thuật
Đảo đin, lừa mị, v thần !!!
*
Qu hương: đỉnh cao tham nhũng
Gít dn, cướp đất, cướp nh
Đảng ngự thnh đ, nhung gấm
Xua dn ni thẳm rừng xa !
*
Qu hương: đảng lm băng hoại
Lưu manh, đủ kiểu bụi đời
Ai yu giang sơn, chủng loại
Nh t, đảng nhốt khơi khơi...
*
Qu hương: đảng trừ tn gio
Sống cn, chỉ đạo quốc doanh
Đảng vin khoc mu o đạo
Rồi đi truyền tụng v thần!
*
Qu hương: lớp người tuổi trẻ
Đảng đ vỡ bng tương lai
Cho dn sống bằng bnh vẽ
Cho người mai một đời trai !
*
Qu hương: cn hang bắc p
V cn xc qủi ba đnh
Đời cn đau thương khốn kh
Nước cn quằn quại, điu linh
*
Đảng khoe đồng xanh, cỏ ngọt
Manh tm chiu dụ đn b
Đảng luyện cho by vẹt ht
Những điều gian dối quanh co!
*
Vẹt bảo: "qu hương phải nhớ" *
Về nguồn như trẻ về ni!
Vẹt bảo: "qu hương c một" *
Đ la phải đắp, phải bồi
*
Nghĩa l đem đ dng đảng
C tiền, đảng sẽ di ngi
Yu nước l yu đảng, bc
"Nếu khng, lớn chẳng thnh người !!!" *

Ng Minh Hằng
2004

*. thơ Đỗ Trung Qun

 Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:
    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg


   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003